Aktuality > 2005

Přeshraniční spolupráce mezi městy a Český Krumlov Linz

Zpráva k projektu EU Phare CBC
Program CZ 2002/000-583.11.03

Projekt má posílit přeshraniční spolupráci partnerů především v oblasti cestovního ruchu. Jeho stěžejní osnovou je uspořádání dvou inspekčních cest českých odborníků do Lince a rakouských odborníků do Českého Krumlova s cílem získat neocenitelné zahraniční zkušenosti, rozšířit a zkvalitnit sortiment služeb, prezentovat region. Dalším záměrem projektu je vytvářet komplexní pozitivní obraz měst Linz a Český Krumlov zvyšující jejich atraktivitu pro obyvatele a návštěvníky prostřednictvím tištěného a internetového přehledu akcí Český Krumlov - kulturní kalendář 2005 vydaný počátkem roku 2005 v české, anglické a německé verzi a on-line Aktuálního kulturního přehledu na internetu. V rámci projektu byly dále vytvořeny webové stránky významných kulturních akcí v Českém Krumlově a webové stránky projektu Phare, aktuálně informující o stavu projektu a usnadňující komunikaci mezi členy realizačního týmu.

Místostarosta města Český Krumlov Miloš Michálek během tiskové konference k projektu EU Phare CBC Program CZ 2002/000-583.11.03, foto: Jana Zuziaková

Projekt je realizován v rámci programu SFMP Phare 2002 (projekt Přeshraniční spolupráce mezi městy Linz a Český Krumlov). Vychází a navazuje na dlouhodobou koncepci spolupráce mezi těmito městy. Spolupráce mezi Linzem a Českým Krumlovem se intenzívně rozvíjí již od roku 2002, uskutečnilo se několik podobných projektů zaměřených zejména na oblast kultury a cestovního ruchu. Projekt podporuje demokratickou výměnu zkušeností, která přiblíží turistický region do procesu začleňování do Evropské unie. Inspekční cesta pro pracovníky v cestovním ruchu a zástupce z řad podnikatelů z Českokrumlovska do Lince se uskuteční 30. září a pro odborníky a studenty univerzity z Lince do Českého Krumlova 14. a 15. října.

Jejich výsledkem bude workshop a odborný dotazníkový průzkum v Českém Krumlově, kterých se zúčastní experti a odborníci cestovního ruchu z obou turistických regionů. Stěžejním tématem workshopu a dotazníkového průzkumu bude zapojení města Český Krumlov do projektu Linz - hlavní město kultury v roce 2009.

Celkový rozpočet projektu, včetně jakéhokoliv spolufinancování, činí 18 220 EUR, požadovaná dotace Phare je 9 110 EUR, tzn. 50 % z celkového rozpočtu. Cílem projektu, jenž trvá deset měsíců, od února do listopadu 2005, je podpora komunikace a rozvoj prostředků a zdrojů na zlepšení toku informací mezi příhraničními regiony. Projektem společné propagace volnočasových aktivit na Českokrumlovsku a v Linci a okolí se město Český Krumlov snaží rozšířit a prohloubit dosavadní informovanost návštěvníků a obyvatel obou měst a příhraničních regionů, zvýšit zájem turistů o akce a produkty poskytované i mimo hlavní turistickou sezónu, a tím zvýšit počet návštěvníků města a regionu. Výsledkem projektu bude konkrétní posílení přeshraniční spolupráce sousedících regionů zaměřená na oblast cestovního ruchu, která je významným ekonomickým činitelem na obou stranách hranice.

Manažer projektu: ing. Zdeňka Bohdalová, tel.: 608 273 307

Související informace:

Za obsah této tiskové zprávy je výhradně odpovědné Město Český Krumlov a nelze jej v žádném případě považovat za názor EU.