Aktuality > 2004

Mimořádný vlak "Tří zemí"Koopereace - - - Český Krumlov

V rámci oslav vstupu České republiky do Evropské unie 1.5.2004 přijel do Českého Krumlova mimořádný vlak z Lince a Pasova, který sem ve 12.30 hod přivezl na jednodenní výlet 580 návštěvníků z Horního Rakouska a Bavorska.

.. .. ..

Zahraniční hosté byli na vzorně uklizeném krumlovském nádraží přivítáni zástupci města - Bc. Alenou Marvanovou a Mgr. Zdenou Flaškovou, MBA z destinačního managementu ČKRF spol. s.r.o. a po té se vydali do historického jádra města.

Nejprve zde turisté poobědvali, pak si prohlédli historické jádro města a následně měli možnost navštívit zámek, muzea a galerie nebo se zúčastnit akcí v rámci programu "Zahájení kulturní a turistické sezóny".

.. .. ..

Organizace této jízdy zajišťovaná Hornakouskou společností pro železniční historii a Pasovskými přáteli železnice je výsledkem spolupráce výše uvedené společnosti s Českým Krumlovem, Hornorakouským Tourismusverbandem, Tourismusverbandem měst Linz a Passau a konala se pod záštitou společenosti EUREGIO.

.. .. ..

Zvláštní vlaky tažené do jižních Čech parní lokomotivou byly vypravovány našimi rakouskými sousedy již v minulých 10 letech, dosud však jejich cílem byly výhradně České Budějovice.

Letos poprvé tento vlak zavítal do Českého Krumlova a v případě, že se u návštěvníků Český Krumlov osvědčil, může se tato akce letos ještě zopakovat - v jednání je termín 26.10.2004.

.. ..

Organizaci akce zajišťovalo INFOCENTRUM provozované Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s.r.o. a podle ohlasů byli hosté velice spokojeni jak s prací Infocentra, tak se službami poskytnutými v místních restauracích, se vstřícností a rychlostí provozovatelů taxislužeb, s úrovní průvodcovských služeb ale hlavně s celkovou kulturní nabídkou města.

Mgr. Zdena Flašková, MBA
Destination Management
Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o.
Náměstí Svornosti 2
CZ - 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 704 628
Fax: +420 380 704 619
E-mail: flaskova@ckrf.ckrumlov.cz
WWW: www.ckrumlov.cz

Další informace: