Aktuality > 2005

Krumlovští se účastní příprav projektu„Linz - evropské hlavní město kultury 2009“

V rámci partnerství měst Český Krumlov a Linz~Donau v oblasti kultury a cestovního ruchu navštívili 3.3.2005 zástupci Českého Krumlova a Jihočeské centrály cestovního ruchu 1. turistickou konferenci v lineckém Design Centru. Hlavním tématem konference byla koordinace a příprava rozsáhlých aktivit souvisejících s nominací titulu „Linz - evropské hlavní město kultury 2009“.

1. turistická konference v lineckém Design Centru na téma „Linz - evropské hlavní město kultury 2009“., foto: Jitka Plouharová

Za 48 měsíců by se měl stát Linz metropolí aktuální mediální kultury, digitálního umění, centrem globální komunikace s četnými přeshraničními aktivitami v oblasti kultury a umění.

Pro milióny očekávaných návštěvníků města se připravuje rozsáhlý kulturní program, který doprovází významné investice do infrastruktury a nových budov, rozsáhlé změny v systému dopravy a parkování, rozšíření a zkvalitnění služeb v cestovním ruchu apod.

1. turistická konference v lineckém Design Centru na téma „Linz - evropské hlavní město kultury 2009“., foto: Jitka Plouharová

Pro Český Krumlov se zde vzhledem k důrazu na „otevřené hranice“ a mezinárodní spolupráci nabízí mimořádná šance podílet se na tomto velkorysém projektu. Romantika krumlovského historického jádra - památky UNESCO - je atraktivním doplněním nabídky moderní kultury v Linci.

Rok 2009 tak přináší i Krumlovu možnost výrazně zapracovat na zkvalitnění své nabídky a posunout se na pomyslném žebříčku turistických destinací o několik příček nahoru. Konkrétní aktivity, které bude město Český Krumlov schopné zařadit do tohoto ambiciózního projektu, budou součástí samostatných jednání a workshopů připravovaných během letošního roku.

1. turistická konference v lineckém Design Centru na téma „Linz - evropské hlavní město kultury 2009“ - pozvánka

O těchto tématech mělo v rámci konference možnost diskutovat s lineckým starostou Dr. Franzem Dobuschem, místostarostou Dr. Erichem Watzlem, vedením Tourismusverbandu Linz aj. celkem 250 účastníků z celého Rakouska a hosté ze sousedního Pasova a Českého Krumlova.

Více informací: www.tourismuskonferenz.linz.at