Aktuality > 2008

Český Krumlov patří mezi nejatraktivnější místa v České republice

Třetí příčku obsadilo město Český Krumlov v soutěži o Nejatraktivnější místo v České republice. Rozhodli o tom čtenáři časopisu Travel in the Czech Republic z vydavatelství Mladé fronty, které soutěž vyhlásilo. První místo v letošním, již druhém, ročníku soutěže obsadilo hlavní město Praha, následované Litomyšlí. Na anketních lístcích se objevilo celkem 328 obcí.

Čtenáři časopisu Travel in the Czech Republic vyhlásili Český Krumlov za třetí nejatraktivnější místo v České republice        Čtenáři časopisu Travel in the Czech Republic vyhlásili Český Krumlov za třetí nejatraktivnější místo v České republice

Český Krumlov patří tradičně mezi oblíbené destinace, o které mají turisté stále větší zájem. Ve srovnání s rokem 2006 vzrostl počet návštěvníků zhruba o 3%. Zatímco hlavní sezóna z hlediska návštěvnosti města zůstala oproti roku 2006 přibližně na stejné úrovni, došlo v období od ledna do března k výraznému nárůstu individuální i skupinové klientely. Dvojnásobný nárůst zaznamenala rovněž tzv. virtuální návštěvnost Českého Krumlova na webových stránkách www.ckrumlov.cz.

Statistiky cestovního ruchu

Na základě různých ukazatelů, jakými jsou například návštěvnost jednotlivých expozic, kulturních akcí, poplatků z ubytování, počtu parkujících aut a autobusů, se kvalifikovaný odhad návštěvníků, kteří navštívili Český Krumlov během roku 2007, pohybuje kolem 1 200 000. Z tohoto počtu činí cca 1/3 skupinová klientela, zbytek tvoří malé skupiny a individuální klienti.

"Zhruba čtyřprocentní nárůst návštěvnosti potvrzují i počty přenocování. Přestože na základě přepočtu přenocování z odvedených poplatků z ubytovací kapacity počet přenocování mírně klesl, poplatky odvedené za lázeňský a rekreační poplatek vykázaly nárůst o 4%," uvedla Libuše Smolíková z Destinačního managementu Český Krumlov.

Panorama města a zámku Český Krumlov, září 2007, foto: © Lubor Mrázek

Stejně jako se zvyšuje návštěvnost města, navyšuje se i kapacita ubytování ve městě. Český Krumlov se za loňský rok může pochlubit tří procentním nárůstem ubytovacích kapacit. V současné době tak nabízí 3 324 lůžek, z toho 400 lůžek ve 4 a 5 hvězdičkových hotelích, 700 lůžek ve 3 hvězdičkových. Zbylá lůžka se dělí mezi apartmány, penziony a privátní ubytování.

Počet osobních automobilů zaparkovaných na parkovištích provozovaných dceřinou společností města Českokrumlovským rozvojovým fondem, vzrostl v prvním čtvrtletí 2007 o 50%, u autobusů za stejné období o 20%. V roce 2007 zaparkovalo na městských parkovištích 176 121 osobních automobilů, což je v porovnání s rokem předchozím o 6 000 více. Na parkovištích určených pro zájezdové autobusy zaparkovalo celkem 8 532 autobusů.

Z rozpočtu města Český Krumlov je pro rok 2008 vyčleněno na podporu cestovního ruchu 1 100 000 Kč. Stejná částka byla uvolněna z rozpočtu i v roce 2007.

Co láká návštěvníky v Českém Krumlově?

Největší atraktivitou zůstává tradičně Státní hrad a zámek Český Krumlov, který zaznamenal nárůst o 10 000 osob. Od dubna do konce října navštívilo zámek rekordních 349 608 osob. Rekordy se však nechlubí pouze zámek, ale i otáčivé hlediště, jehož 86 představení přišlo zhlédnout na 53 856 diváků. Jedna z nejvýznamnějších kulturních akcí v Českém Krumlově, Mezinárodní hudební festival, je velkým lákadlem a motivací k návštěvě města. Celkem 24 koncertů si přijelo do Českého Krumlova poslechnout 12 500 milovníků hudby.

Carl Orff: Carmina Burana, Jižní terasy zámku, 20.7.2007, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, zdroj: © Auviex s.r.o., foto: Libor Sváček

V červnu se znovu otevřely veřejnosti prohlídky v Grafitovém dole a do konce září do podzemí Českého Krumlova sestoupilo přes 5 000 návštěvníků. Po rekonstrukci a vybudování druhé prohlídkové trasy by se měl Grafitový důl otevřít veřejnosti opět v dubnu 2008.

Jak reagovat na náročnější individuální klientelu?

"V segmentu individuálních turistů a menších skupin jsme zaznamenali zvýšený zájem o pobytové balíčky a programy, stejně tak o incentivní akce pro menší i větší skupiny. Velký potenciál vidíme jednoznačně v dalším oslovování a v péči o individuální klientelu, a to hlavně z České republiky a sousedních států. Vhodným příkladem individuálního návštěvníka je rodina s dětmi, která se rozhodne v Českém Krumlově prožít svou aktivní dovolenou a zůstat více dní. Proto jsou projekty, které v současnosti připravujeme, zacílené právě na individuální klientelu," sdělila vedoucí Destinačního managementu Český Krumlov Jitka Boháčová.

Výhled do budoucna

V následujících letech se město zaměří na rozvoj péče o individuální klientelu, rozvoj informačního systému, lepší využití statutu památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, vytvoření systému pobytových balíčků a podporu aktivní turistiky ve městě a jeho okolí. V roce 2008 čeká město Český Krumlov další krok do nové turistické lokality města. Nabídka nových expozic a lokalit nabídne návštěvníkům i občanům nové zážitky.

Fotoateliér Seidel, celkový pohled, 2006, foto: Libor Sváček

Prvním záměrem v této lokalitě je otevření Musea Fotoateliér Seidel v květnu 2008. Následovat bude zpřístupnění krumlovské synagogy jako prostoru pro akce kulturního a společenského charakteru. Jako třetí v tomto pomyslném trojlístku bude rekonstrukce a otevření zahradního domku Egona Schieleho a přilehlých prostor včetně Růžové zahrady.

Město Český Krumlov se rovněž dohodlo s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích na partnerství v projektu Hradního muzea jako nové expozice na Státním hradu a zámku.

Od roku 2009, ve kterém je otevření muzea plánováno, by se tak v rámci výstavy uplatnily i exponáty ze zámeckého depozitu, které dosud neměla veřejnost možnost spatřit. Zimní provoz na zámku by zvýšil atraktivitu města pro návštěvníky i v zimních měsících.

"Virtuální turistika"

Podle manažera Oficiálního informačního systému Český Krumlov Tibora Horvátha internet hraje ve výběru destinace stále důležitější roli: „Internet vnímáme jako efektivní způsob, kterým můžeme oslovit potenciální návštěvníky s konkrétní nabídkou.“ Výhledově bude město pokračovat v rozvoji webové prezentace a připravujeme další rozšíření nabízených služeb. V plánu je vytvoření B2B sekce, nové fotogalerie či nabídnutí možnosti ubytovatelům, napojit katalog ubytování na kompletní rezervační systém.

V roce 2008 bude pokračovat transformace webových stránek pro občany Českého Krumlova.

Oficiální informační systém Českého Krumlova a webové stránky www.ckrumlov.info zaznamenaly 2 534 885 návštěv, což je zhruba 7 000 návštěv denně. Webová prezentace www.ckrumlov.cz vykazuje roční návštěvnost téměř 1 000 000 návštěvníků.Statistiky cestovního ruchu od roku 2001 spravuje v Českém Krumlově Destinační management. Na data je nahlíženo ze tří rovin. První oblast se ptá na otázku, co láká návštěvníky v Českém Krumlově, druhá pak zjišťuje, jak návštěvníci využívají služby v Českém Krumlově a třetí se zabývá využíváním informací o Českém Krumlově. Během celého roku se tak eviduje návštěvnost turistických atraktivit (zámku, památek, muzeí, galerií, jednorázových i sezónních kulturních akcí), informace o infrastruktuře (data o ubytování, parkování, stravování, konferenčních prostorech, využívání služeb místních průvodců) a využívání Oficiálního informačního systému Českého Krumlova a služeb Infocentra. „Vyhodnocujeme různá data a trendy. Dobré vztahy s partnery z oblasti cestovního ruchu a jejich ochota ke spolupráci nám umožňuje průběžně zjišťovat stav cestovního ruchu v našem městě a připravovat plány a strategie do budoucna," nastínila důležitost statistických dat místostarostka města Jitka Zikmundová.