Aktuality > 2007

Vítejte na Svatojakubské cestě Čechy - Bavorsko - Tyrolsko

Již od počátků evropské kultury tvoří cesty do poutních míst významnou část naší historie. Jedna z nejznámějších, Svatojakubská cesta do španělského Santiaga de Compostella, města zapsaného stejně tak jako Český Krumlov na seznam světového dědictví UNESCO, byla otevřena právě v Českém Krumlově.

Otevření Svatojakubské cesty v Českém Krumlově na svátek sv. Jakuba 25. července 2007

Město, které slaví v letošním roce 15. výročí od zápisu na prestižní seznam světových památek, je počátkem prvního úseku poutní cesty Ježíšova následovníka a apoštola sv. Jakuba. Trasa dlouhá 135 km začíná na I. zámeckém nádvoří, pokračuje přes Kájov, Světlík, Frymburk, Přední Výtoň a Svatý Tomáš přes oblast rakouského Mühlviertelu a později Bavorska, až k pověstmi opředenému poutnímu místu ve Španělsku. Vrcholem první etapy je bezpochyby klášter premonstrátů v rakouském Schläglu. Cesta je značena symbolem Svatojakubské mušle, takzvané hřebenatky. Ta patří k významným atributům jakubské symboliky. Svatý Jakub bývá zobrazován především s mečem, kterým byl popraven. Jako patron poutníků je oděn v poutnickém šatě zdobeném lasturou nebo s holí, brašnou, lahví a mušlí.

Otevření Svatojakubské cesty v Českém Krumlově na svátek sv. Jakuba 25. července 2007 Otevření Svatojakubské cesty v Českém Krumlově na svátek sv. Jakuba 25. července 2007 Otevření Svatojakubské cesty v Českém Krumlově na svátek sv. Jakuba 25. července 2007

Otevření poutní cesty v Českém Krumlově na svátek sv. Jakuba, 25. července 2007, se zúčastnili vedle krumlovské místostarostky Ing. Jitky Zikmundové a českokrumlovského vikáře pátera Václava Píchy i zástupci organizací cestovního ruchu z Horních Rakous a z Bavorska, kteří se významnou měrou podíleli na jejím otevření.

Vydejte se na pouť několika zeměmi! Poznejte přírodu a především sebe z nové stránky!

Další popis a zajímavé informace o Svatojakubské cestě naleznete na www.ckrumlov.cz/sjc