Aktuality > 2005

Český Krumlov "na prahu" nové turistické sezóny

"Na prahu sezóny" se ve středu 23.3.2005 odpoledne sešlo v českokrumlovském hotelu U města Vídně na osmdesát registrovaných zástupců odborné veřejnosti z oblasti kultury a cestovního ruchu. Každoroční pracovní setkání uspořádalo Město Český Krumlov společně s  Českokrumlovským rozvojovým fondem spol. s.r.o. Jeho cílem bylo krátce zhodnotit turistickou sezónu v roce 2004 a především představit, jak je město připraveno na sezónu nadcházející.

Setkání Český Krumlov Na prahu nové turistické sezóny, Hotel U města Vídně, 23.3.2004, foto: Lubor Mrázek

Z toho také hned v úvodu vyšel starosta města František Mikeš, který ocenil v Jižních Čechách zatím ojedinělý projekt statistiky návštěvnosti Českého Krumlova. Ta - na základě vstřícné spolupráce 42 subjektů - poskytla už třetím rokem cenné údaje, ze kterých například vyplynulo, proč a za čím lidé do Krumlova jezdí, jaké služby turisté využívají a podobně.

Starostova slova pak doplnila konkrétními čísly Zdena Flašková z  Destinačního managementu Českokrumlovského rozvojového fondu. Loňská statistika opět potvrdila, že lidé jezdí do Českého Krumlova především za historií a kulturou: v centru zájmu návštěvníků byl Státní hrad a zámek (330 tis.), následovaný Egon Schiele Art Centrem (70 tis.) a Muzeem tortury a Wax Muzeem (kolem 40 tis.). Nejvíce lidí se loni usadilo na otáčivém hledišti (44 tis.), užilo si Slavnosti pětilisté růže (20 tis.) a vychutnalo si koncerty Mezinárodního hudebního festivalu (14 tis.). Protože výzkum loni probíhal už třetím rokem, je z něj možné vyčíst vzrůstající zájem turistů o návštěvu Českého Krumlova v průměru o 10 procent. (Bližší informace >viz www.ckrumlov.cz/statistika)

Tajemník městského úřadu Luboš Jedlička čísla doplnil ještě vytížeností ubytovacích kapacit, ze které vyplývá, že loňském roce přenocovalo v Českém Krumlově dokonce o 16% více turistů, než v roce 2003. Jak ale podotkl, údaj nemusí nutně vypovídat o zvyšujícím se počtu návštěvníků Krumlova, ale může být i důsledkem efektivnějšího vybírání poplatků od ubytovatelů. Jen za loňský rok by to mělo být ca 2,7 milionů korun, které radnice znovu reinvestuje do rozvoje města.

Jednoznačnou efektivitu loni přinesla modernizace krumlovských parkovišť. Komfortnější systém parkování s parkovacími automaty, kde je možné platit kartou a kromě českých korun také v eurech, ocenili zejména individuální návštěvníci města. Velkým přínosem bylo vybudování nového parkoviště pro autobusy "V lomu" na Chvalšinské ulici. Podle Josefa Hermana z Českokrumlovského rozvojového fondu je však před začátkem letošní sezóny ještě třeba dořešit výstupní a nástupní místa autobusových zájezdů. (Bližší informace viz www.ckrumlov.cz/parking)

To potvrdili i zástupci českokrumlovských průvodců, za které na setkání vystoupil Oto Šrámek. Právě dopravní kolaps při najíždění autobusových zájezdů je jedním z negativ, které turisty hned na začátku návštěvy Českého Krumlova ovlivní. Mezi další problémy patří např. okrádání turistů kapsáři a nekalé praktiky obchodníků ve směnárnách. Podle zkušeností a kvalifikovaného odhadu průvodců se loňská návštěvnost města zvýšila zhruba o 15 procent, přičemž stále převažují turisté z německy mluvících zemí. Druhou nejsilnější skupinou návštěvníků jsou Japonci.

Zástupce českokrumlovských průvodců Oto Šrámek, setkání Český Krumlov Na prahu nové turistické sezóny, Hotel U města Vídně, 23.3.2004, foto: Lubor Mrázek

Libuše Smolíková z  Infocentra dodala, že jen za loňský rok Infocentrum zprostředkovalo celkem 880 skupinových prohlídek, kterých se zúčastnilo na 15 000 osob, přičemž asi 2000 lidí využilo individuální prohlídku města s průvodcem – Town Walks. Tuto loňskou novinku vyhledali nejen česky, ale i francouzsky, anglicky a italsky mluvící turisté.

A jak se lidé o Českém Krumlově dozvědí? Cest je podle Jitky Plouharové z Destinačního managementu více. Kromě prezentace na veletrzích cestovního ruchu, vlastní ediční činnosti, a spolupráce s médii je to také organizace fam tripů pro zástupce cestovních kanceláří a agentur z ČR i zahraničí. Důležitá je také nová kooperace se zahraničím, zejména s městy Linec a Pasov a společná propagace kulturních a turistických aktivit na internetu, v tištěných materiálech apod. (viz www.ckrumlov.cz/destination)

Právě internet je jedním z nejdůležitějších zdrojů, odkud lidé získávají informace o místě, které chtějí navštívit. Jak na včerejším setkání "Na prahu sezóny" uvedl Lubor Mrázek, správce Oficiálního informačního systému města a regionu Český Krumlov, webové stránky města s adresami www.ckrumlov.cz nebo www.ckrumlov.info loni vyhledalo v průměru 3 000 návštěvníků denně. Pro zajímavost - přes 1 milión lidí si za loňský rok stáhlo 5 850 000 stránek. Tibor Horváth, manager OIS doplnil, které zásadní novinky čekají informační systém v průběhu roku 2005.

Že je internet důležitým zdrojem informací potvrdila i ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu Jitka Fatková, ale nejčastější cestou je prý stále osobní reference nebo doporučení od přátel. Jihočeská centrála cestovního ruchu se chce letos zaměřit na prezentaci vybraných témat, která jsou pro Jižní Čechy typická. Jsou to: cykloturistika, gastronomie, historické památky a turistické aktivity, lázně – wellness – zdraví, pěší turistika, rodinná dovolená, zima. V těchto tématech bude pochopitelně zahrnut i Český Krumlov a okolí a centrála - podobně jako Destinační management ČKRF – využívá k prezentaci propagačních materiálů, účasti na výstavách a veletrzích i informačního systému Jihočeského kraje (viz www.jiznicechy.cz).

Může přitom počítat s podporou Jihočeského kraje, jak na setkání potvrdil radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu František Štangl. Jednou z priorit krajského úřadu v oblasti cestovního ruchu je právě cílená propagace Jihočeského kraje jako turistické destinace v tuzemsku i zahraničí a užší spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery. Přímo Jihočeský kraj do konce roku vydá šest tématických brožur, které se shodují s tématy Jihočeské centrály cestovního ruchu. Kraj také přímo finančně podpoří vybrané mezinárodní kulturní projekty a zapojí se do několika grantových systémů na získávání peněz z fondů Evropské unie.

Moderátorka Pavla Kuchtová, Jitka Fatková, ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu, František Mikeš, starosta města Český Krumlov a František Štangl, radní KÚ Jihočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, setkání Český Krumlov Na prahu nové turistické sezóny, Hotel U města Vídně, 23.3.2004, foto: Lubor Mrázek

Všechna tato fakta a statistická čísla, která při setkání "Na prahu sezóny" v Českém Krumlově zazněla, jsou důležitým zdrojem pro správné a efektivní nasměrování sil v nové sezóně. Jak však uvedl vedoucí Správy Státního hradu a zámku Český Krumlov Pavel Slavko, horní hranici návštěvnosti nelze do nekonečna zvyšovat, naopak je třeba začít stabilizovat stávající stav a orientovat se na kvalitu. Proto i zámek, který bude letos otevřen od 1. dubna do 31. října, upravil například prostory informačního centra, rekonstruoval veřejná WC s přihlédnutím k jejich dostupnosti pro handicapované návštěvníky, ale především obměnil a aktualizoval obě základní prohlídkové trasy. Největším lákadlem je prodloužení prohlídky o horní patro Plášťové chodby, která ústí do zámecké zahrady. (www.castle.ckrumlov.cz)

Nejširší paletu nabídky pro domácí i zahraniční návštěvníky na setkání představil ředitel Městského divadla v Českém Krumlově Jan Vozábal. Městské divadlo nezajišťuje jen bezchybný chod a kvalitní dramaturgickou náplň divadla, ale spolupodílí se také na akcích pořádaných městem. Za všechny uveďme třeba jen Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti nebo Advent a Vánoce. (Podrobné informace připojujeme v samostatné příloze.)

Zajímavá a podnětná diskuse v samém závěru setkání "Na prahu sezóny" celou akci uzavřela.

Pavla Kuchtová
tisk. servis setkání "Na prahu sezóny"
pavla.kuchtova@cmail.cz

Podklady pro vystoupení jednotlivých řečníků