Ing. Martin Košatka - analytik České centrály cestovního ruchu-CzechTourism, workshop Památky UNESCO - dědictví a kapitál pro budoucnost, 26.10.2007, foto: Lubor Mrázek

Ing. Martin Košatka - analytik České centrály cestovního ruchu-CzechTourism, workshop Památky UNESCO - dědictví a kapitál pro budoucnost, 26.10.2007, foto: Lubor Mrázek


.