Aktuality > 2007

Oslavy 15 let na Seznamu světového dědictví vrcholí

"Rádi bychom, aby si především místní lidé uvědomili, v jakém pěkném společenství se naše město nachází. Chceme je motivovat k tomu, aby se aktivně zapojili do programu, který jsme pro ně připravili. Důležitým momentem je pro nás i možnost porovnání vývoje ostatních měst na seznamu a jejich dnešní situace, a to nejen těch v České republice, ale i v zahraničí. Tomu jsme také přizpůsobili celkový program oslav," uvedla místostarostka města Ing. Jitka Zikmundová.

A právě s tímto záměrem, poskytnout široké veřejnosti možnost porovnání, připravilo město Český Krumlov odborný česko-německý workshop "Památky UNESCO - dědictví a kapitál pro budoucnost,". 26. října se tak do Českého Krumlova sjeli přední odborníci v oblasti ochrany památek a cestovního ruchu, např. ředitel agentury České centrály cestovního ruchu Ing. Rostislav Vondruška, předseda UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V Horst Wadehn, historik města Regensburg Matthias Freitag M.A., ředitelka sdružení České dědictví UNESCO Ing. Michaela Severová a kastelán Státního hradu a zámku Český Krumlov PhDr. Pavel Slavko.

Ing. Rostislav Vondruška - ředitel České centrály cestovního ruchu-CzechTourism , workshop Památky UNESCO - dědictví a kapitál pro budoucnost, 26.10.2007, foto: Lubor Mrázek Workshop Památky UNESCO - dědictví a kapitál pro budoucnost, 26.10.2007, foto: Lubor Mrázek Ing. Jitka Zikmundová, místostarostka města Český Krumlov, workshop Památky UNESCO - dědictví a kapitál pro budoucnost, 26.10.2007, foto: Lubor Mrázek

Z odborného hlediska zaujalo přítomné posluchače, že členy německého sdružení jsou oficiální památkářská obec, německá komise UNESCO, lidé z marketingu, a to v podobě státní agentury Deutsche Zentrale für Tourismus (Německé centrály cestovního ruchu), a v neposlední řadě i zástupci větších cestovních kanceláří. Tím dochází k zajímavé situaci, kdy jsou na jedné lodi jak památkáři, kteří se starají o to, aby historické dědictví zůstalo zachováno, tak i "byznysmeni" kteří zajišťují obchod a finance, jinými slovy fungující cestovní ruch v daných městech. To je jeden z hlavních rozdílů fungování sdružení památek UNESCO v Německu a v České republice. Sdružení České dědictví UNESCO je dobrovolný svazek, jehož členy jsou pouze obce a města, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam. Důraz v současných aktivitách sdružení je kladen především na společný marketing a propagaci.

Ředitel agentury CzechTourism, Ing. Rostislav Vondruška, představil ve své přednášce marketingové aktivity České centrály cestovního ruchu na rok 2008 včetně cílů a nástrojů, kterými hodlá agentura plán naplnit.

PhDr. Pavel Slavko - kastelán státního hradu a zámku Český Krumlov, workshop Památky UNESCO - dědictví a kapitál pro budoucnost, 26.10.2007 Horst Wadehn - předseda UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V, workshop Památky UNESCO - dědictví a kapitál pro budoucnost, 26.10.2007, foto: Lubor Mrázek Ing. Martin Košatka - analytik České centrály cestovního ruchu-CzechTourism, workshop Památky UNESCO - dědictví a kapitál pro budoucnost, 26.10.2007, foto: Lubor Mrázek

Kastelán Státního hradu a zámku Český Krumlov PhDr. Pavel Slavko seznámil přítomnou veřejnost s plánovaným zimním provozem zámku. Záměrem není nabízet prohlídkové trasy jako v letní sezóně, ale využít prostory Hrádku na prvním zámeckém nádvoří k vytvoření Hradního muzea. Zámek se dostává během hlavní sezóny na hranici svých kapacit, zimní provoz by byl řešením, které by pomohlo nejen letní sezóně, ale významně by ovlivnilo i turistickou nabídku v doposud slabším, zimním období. Myšlenkou je, rozložit počty návštěvníků do pokud možno celého roku, a ne koncentrovaně do šesti měsíců, jak je tomu doposud.

Přednášky z workshopu si můžete prohlédnout na www.ckrumlov.cz/workshop2007

Seminář Management a marketing cestovního ruchu

Jak to dělají kolegové v  Kutné HořeTelči, na to se jeli 8. a 9. listopadu podívat účastníci v pořadí již pátého českokrumlovského semináře Management a marketing cestovního ruchu. Pozvání pořadatelů semináře, jimiž jsou pravidelně město Český Krumlov, Destinační management Český Krumlov a oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory (JHK) v Českém Krumlově přijalo přes dvacet zástupců českokrumlovských podnikatelů a aktérů v oblasti cestovního ruchu.

Matthias Freitag M.A., historik města Regensburg , workshop Památky UNESCO - dědictví a kapitál pro budoucnost, 26.10.2007, foto: Lubor Mrázek Telč - náměstí, seminář Management a marketing cestovního ruchu, 8. a 9.11.2007, foto: Jiří Rosenkranz Kutná Hora, seminář Management a marketing cestovního ruchu, 8. a 9.11.2007, foto: Jiří Rosenkranz

Součástí dvoudenního programu byly kromě prohlídek měst a historických památek i odborné diskuze se zástupci jednotlivých měst. Smyslem těchto diskuzí, ale i celé exkurze, byla snaha vyměnit si zkušenosti  s ostatními městy, které jsou stejně jako Český Krumlov vyhledávanou turistickou destinací zapsanou na Seznamu UNESCO. Telč, Kutná Hora i Český Krumlov jsou si vědomi své role světové památky a všeho, co s sebou tato skutečnost přináší.

„Například v Telči se v současné době snaží vyřešit problematiku parkování ve městě. Starostu Telče Romana Fabeše natolik zaujal způsob a softwarové řešení parkovacího systému v Českém Krumlově, který představil ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu Miroslav Reitinger, že přijal pozvání přijet do Českého Krumlova a seznámit se s řešením parkovacího systému na vlastní oči," uvedla vedoucí Destinačního managementu Jitka Boháčová.

Kutná Hora - ražba mincí, seminář Management a marketing cestovního ruchu, 8. a 9.11.2007, foto: Jiří Rosenkranz Kutná Hora - Vlašský Dvůr, seminář Management a marketing cestovního ruchu, 8. a 9.11.2007, foto: Jiří Rosenkranz Beseda v Telči, seminář Management a marketing cestovního ruchu, 8. a 9.11.2007, foto: Jiří Rosenkranz

Pro Českokrumlovské byla cenná např. informace telčského starosty o úzké finanční spolupráci Telče s krajem Vysočina: „Telč dostává každý rok od kraje dotaci ve výši jednoho miliónu korun, a tato dotace vyplývá pouze ze statutu památky zapsané na Seznamu UNESCO.“ Kromě toho kraj každoročně podporuje dva festivaly a na provoz tamějšího infocentra věnuje ročně 70 000 Kč.

"Jelikož výjimečnost každé památky spočívá především v její unikátnosti, nelze jednotlivá města bezhlavě porovnávat. Každé má svá specifika, určitou návštěvnost, vlastní koncepci rozvoje i unikátní problémy, se kterými se musí vypořádat," vysvětlil kutnohorský starosta Ivo Šalátek. Jak u Telče, Kutné Hory, tak i u Českého Krumlova přesto můžeme najít společný jmenovatel. Tím je snaha rozprostřít turistickou nabídku do celého roku a neomezovat se pouze na letní sezónu.


Další informace: