Přesun z Rájova do Zlaté Koruny, oslavy 60. výročí konce 2. světové války v regionu Český Krumlov, foto: © Lubor Mrázek

Přesun z Rájova do Zlaté Koruny, oslavy 60. výročí konce 2. světové války v regionu Český Krumlov, foto: © Lubor Mrázek


.