kpt. Frederick G. Nace, vojenský atašé, Velvyslanectví USA v ČR, náměstí Svornosti Český Krumlov, oslavy 60. výročí konce 2. světové války v regionu Český Krumlov, foto: © Lubor Mrázek

kpt. Frederick G. Nace, vojenský atašé, Velvyslanectví USA v ČR, náměstí Svornosti Český Krumlov, oslavy 60. výročí konce 2. světové války v regionu Český Krumlov, foto: © Lubor Mrázek


.