News > 2008

Chamber Music Festival Český Krumlov 2008 - photogallery

5.7.2008 - Cappella Istropolitana (Bratislava), Ivan Ženatý - violin

Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Cappella Istropolitana (Bratislava, Slovakia), Ivan Ženatý - violin, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek

5.7.2008 - Gajdoši Brno, Nokturno

Gajdoši Brno, Nokturno, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Gajdoši Brno, Nokturno, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Gajdoši Brno, Nokturno, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Gajdoši Brno, Nokturno, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Gajdoši Brno, Nokturno, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Gajdoši Brno, Nokturno, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Gajdoši Brno, Nokturno, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Gajdoši Brno, Nokturno, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek

5.7.2008 - Eva Bublová - organ, Barbora Polášková - vocals

Eva Bublová - organ, Barbora Polášková - vocals, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Eva Bublová - organ, Barbora Polášková - vocals, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Eva Bublová - organ, Barbora Polášková - vocals, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Eva Bublová - organ, Barbora Polášková - vocals, 5.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek

4.7.2008 - Schola Gregoriana Pragensis

Monastery of Ritters of Crusaders order with red star in Český Krumlov, 4.7.2008 Schola Gregoriana Pragensis, 4.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Schola Gregoriana Pragensis, 4.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Schola Gregoriana Pragensis, 4.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008
Schola Gregoriana Pragensis, 4.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Schola Gregoriana Pragensis, 4.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Schola Gregoriana Pragensis, 4.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Schola Gregoriana Pragensis, 4.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Schola Gregoriana Pragensis, 4.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Schola Gregoriana Pragensis, 4.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Schola Gregoriana Pragensis, 4.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Schola Gregoriana Pragensis, 4.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek

3.7.2008 - Jiří Bárta - violoncello, Monika Knoblochová - harpsichord playing

Jiří Bárta - violoncello, Monika Knoblochová - harpsichord playing, 3.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Jiří Bárta - violoncello, Monika Knoblochová - harpsichord playing, 3.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Jiří Bárta - violoncello, Monika Knoblochová - harpsichord playing, 3.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Jiří Bárta - violoncello, Monika Knoblochová - harpsichord playing, 3.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek

2.7.2008 - Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto

Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto, 2.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto, 2.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto, 2.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto, 2.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto, 2.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto, 2.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto, 2.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto, 2.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto, 2.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto, 2.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto, 2.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Kapralova quartet, Pražákovo kvarteto, 2.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek

1.7.2008 - Jiří Stivín & Co.

Jiří Stivín and Co., 1.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Jiří Stivín and Co., 1.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Jiří Stivín and Co., 1.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Jiří Stivín and Co., 1.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Jiří Stivín and Co., 1.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Jiří Stivín and Co., 1.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Jiří Stivín and Co., 1.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Jiří Stivín and Co., 1.7.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek

29.6.2008 - Pavel Fišer - violin, Margit Klepáčková - violoncello, Honda Junko (Japan) - percussion, Iveta Kováčová - vocals

Pavel Fišer - violin, Margit Klepáčková - violoncello, Honda Junko (Japan) - percussion, Iveta Kováčová - vocals, 29.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Pavel Fišer - violin, Margit Klepáčková - violoncello, Honda Junko (Japan) - percussion, Iveta Kováčová - vocals, 29.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Pavel Fišer - violin, Margit Klepáčková - violoncello, Honda Junko (Japan) - percussion, Iveta Kováčová - vocals, 29.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Pavel Fišer - violin, Margit Klepáčková - violoncello, Honda Junko (Japan) - percussion, Iveta Kováčová - vocals, 29.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Pavel Fišer - violin, Margit Klepáčková - violoncello, Honda Junko (Japan) - percussion, Iveta Kováčová - vocals, 29.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Pavel Fišer - violin, Margit Klepáčková - violoncello, Honda Junko (Japan) - percussion, Iveta Kováčová - vocals, 29.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Pavel Fišer - violin, Margit Klepáčková - violoncello, Honda Junko (Japan) - percussion, Iveta Kováčová - vocals, 29.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Pavel Fišer - violin, Margit Klepáčková - violoncello, Honda Junko (Japan) - percussion, Iveta Kováčová - vocals, 29.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek

27.6. and 28.6.2008 - Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®

Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek
Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek Baroque Night on the Český Krumlov Castle ®, 27.6. and 28.6.2008, Chamber Music Festival Český Krumlov 2008, photo: Lubor Mrázek

Photo: © 2008 Lubor Mrázek

Further information: