Turista

Slavnosti pětilisté růže 2011

Slavnosti pětilisté růže - průvod Vítejte v roce 1611! Pan Petr Vok z Rožmberka, bývalý vládce zdejšího dominia, si připsal jednu ze svých největších životních zásluh. Postaral se o to, aby násilná, žoldácká Pasovská vojska po vpádu do Čech byla poražena, vyplacena, rozpuštěna a vykázána ze země. Je skutečně co slavit. Hordy Pasovské sběře už opustili i Krumlov. Teď sem přijíždí Vok se svým dvorem. Předem nakázal připravit trhy pro lid poddaný, hostinu a ovace pro panstvo. K oslavám je nutné uspořádat hodokvasy s hudebními produkcemi, dělostřelbou a ohňostrojem a Rytířský turnaj.

Rody spřízněné vzaly dnes na sebe tu úlohu, že představí všem historii nejslavnějšího panského rodu českého království - rodu Rožmberského. V průvodech přepestrých tedy budou v dobových kostýmech představeni členové, ale i význační předci rodu, v celé jejich velkoleposti a slávě. Půjdou i kejklíři a umělcové všelicí, sluhové, fraucimory a postava bájná - Perchta zvaná. Čestná místa zaujmou souputníci vladaře, vzácní páni a dámy.

Všechny tyto radovánky musí pak trvat nejméně tři dny, aby největší triumf života Petra Voka a odkaz jeho, zůstal navždy zaznamenán v paměti živých a kronikách mrtvých a mohl tak být v budoucnu znovu připomenut a oceněn.

Štěpán Kryski, režisér

Slavnosti pětilisté růže V pátek 17.6. v 16.00 započne velkolepé veselí. Na náměstí vystoupí kejklíři, tanečnice, hudebníci..., ale hlavně se zde letos otevře hospoda U Petrova voka, které zve všechny na velkolepý program. Na prvním zámeckém nádvoří se tradičně na tři dny otevře historický trh a divadelníci či komedianti Vás budou bavit i v Hradební ulici či na nádvoří Prelatury. Vrcholem pátečního večera bude koncert Alana Stivella s předkapelou Bran v pivovarské zahradě.

 

 

Slavnosti pětilisté růže - ohňový průvod

Sobotní program (18.6.) ozdobí velkolepý kostýmovaný průvod. Chrabří rytíři nesoucí prapor s růží barvy svého rodu, urozené dámy, ale i poddaní při průvodu pozdraví město a průvod zakončí slavnostní ceremonií v pivovarské zahradě. Poté, co šlechta usedne do svých křesel, rozpoutá se před nimi gotický turnaj, který připomene „dělení růží". A neposedné ratolesti se mohou vydovádět při středověkých hrách.
Tmavé uličky a zákoutí v sobotu večer rozsvítí noční ohňový průvod, který zahájí noc ohně. Tajemní čarodějové a alchymisté do tmy ohněm vykouzlí nepřeberné množství obrazů a tvarů a vše vyvrcholí slavnostním ohňostrojem.

 

Slavnosti pětilisté růže - živé šachy Už jste někdy hráli šachy se živými figurkami na šachovnici o velikosti 12 x 12 metrů? Pokud ne, přijďte se v neděli 19.6. podívat do pivovarské zahrady, kde se Latránský a Krumlovský purkmistr utkají právě v této hře o čest, slávu, ale hlavně o privilegium vařit světlé pšeničné pivo. Do hry se však zamíchá i ženský důvtip, což zaručuje zábavnou podívanou. Celé slavnosti budou, jak se patří, ukončeny s grácií, a to průvodem městem.

 

 

PROGRAM SLAVNOSTÍ

Generální partner: Budějovický Budvar, n. p.

Hlavní partneři: Madeta, a. s., Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Grass Czech, s. r. o., Kámen a písek, spol. s. r. o., Fronius Česká republika, s. r. o.

Partneři: Schwan Cosmetics CR, s. r. o., Vera, spol. s. r. o., Vidox, s. r. o.