Aktuality > 2017

Festival komorní hudby Český Krumlov nabídne posluchačům celkem dvanáct koncertů

S cílem uvést pozapomenuté skladby minulosti vztahující se k hudebnímu životu někdejších majitelů krumlovského panství proběhne v Českém Krumlově od 23. června do 5. července 2017 již 31. ročník Festivalu komorní hudby. Českokrumlovské publikum se může těšit na vystoupení mladých či méně známých hudebníků spojených s jižními Čechami, ale také na umění renomovaných ansámblů a interpretů.

Festival komorní hudby 31. ročník Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově ozdobí novodobá premiéra komické opery Das Orakel, kterou pro letošní Barokní noc na zámku® připravuje Robert Hugo, umělecký vedoucí ansámblu Capella Regia. Jde o jednu z nemnoha dochovaných oper Antonína Laubeho (1718-1784) na německé libreto Christiana Fürchtegotta Gelerta. Kopii opisu tohoto díla získal muzikolog Václav Kapsa ze stockholmské Musik- och teaterbiblioteket a nepochybně jde o cenný příspěvek k doplnění informací o vývoji operní tvorby v českých zemích v 18. století.

Výhradně ze skladeb zastoupených ve schwarzenberské hudební sbírce bude sestaven program Ozvěn pražského jara, který v intepretaci renomovaného Wihanova kvarteta představí několik podob smyčcového kvartetu z konce 18. století. Na pozapomenuté typy tohoto útvaru poukáže uvedení fugového kvartetu od Wolfganga Amadea Mozarta a variací na tehdy oblíbené operní árie od italského skladatele Giuseppe Cambiniho (1746-1825?). Dodnes převládající podobu čtyřvětého kvartetu bude reprezentovat jednak ukázka z tvorby Josepha Haydna, za druhé pak novodobá premiéra skladby od schwarzenberského dvorního hudebníka Jana Venta (1745-1801).

Festival komorní hudby K 25. výročí zapsání města do seznamu UNESCO je věnován koncert Historická hudba českokrumlovských kostelů v podání vokálního souboru Dyškanti, jenž bude vycházet z badatelské činnosti uměleckého vedoucího ansámblu, muzikologa a krumlovského rodáka Martina Horyny.

V rámci festivalu dále opět na volně přístupném matiné vystoupí Jazzband schwarzenberské gardy s repertoárem sestaveným z hudebního archivu tělesa, které v Českém Krumlově pod tímto názvem působilo mezi světovými válkami.

Z nadějných jihočeských interpretů se českokrumlovskému publiku představí Ludmila Dvořáková (*1990), čerstvá absolventka konzervatoře na hudební fakultě ZUYD University v Maastrichtu, která vystoupí společně s jedním z nejrenomovanějších českých hráčů na cink, Richardem Šedou, v rámci Varhanního recitálu v kostele Božího těla v Klášterech Český Krumlov. Své vazby k jihočeskému regionu stále udržuje hráčka na knoflíkový akordeon, prachatická rodačka Jana Bezpalcová (*1979). Tato absolventka výmarské Hudební akademie Franze Liszta na festivalu vystoupí v rámci nocturna spolu s renomovanou violoncellistkou Dominikou Weiss-Hoškovou.

Festival komorní hudby Čtyři koncerty počítají s účastí špičkových českých a slovenských interpretů různého žánrového zaměření: Koncert Jazz nad Vltavou na terase hotelu Růže bude patřit ASPM Jana Spáleného, na tradičním Koncertu k poctě Josefu Sukovi provede klavírní Guarneri trio tvorbu českých skladatelů a na slavnostním koncertu vystoupí slovenský komorní orchestr Capella Istropolitana s fagotistou Janem Hudečkem (*1990 v Českých Budějovicích, vítěz interpretační soutěže Pražského jara v roce 2014).

Dramaturgickou novinkou letošního ročníku Festivalu komorní hudby bude Koncert pro Egona Schieleho, na němž zahraje komorní soubor Variace složený z hráčů České filharmonie Schönbergův smyčcový sextet Zjasněná noc a další skladby Schieleho současníků. Do budoucna by se organizátoři v rámci těchto koncertů chtěli soustředit na hudbu 20. a 21. století a odkazem na Schieleho jméno tak připomněli skutečnost, že Český Krumlov není provždy zakonzervovaným skanzenem středověké, renesanční a barokní architektury, ale i v pozdějších epochách inspiroval a bude inspirovat i soudobé umělce.

Předprodej vstupenek v Infocentru Český Krumlov, rezervace možná na www.ckrumlov.cz/tickets.

PROGRAM 2017

FOTOGALERIE PŘEDCHOZCÍCH ROČNÍKŮ