Aktuality > 2014

Festival komorní hudby Český Krumlov

27. 6. - 5. 7. 2014

Festival komorní hudby Také 28. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov otevře Barokní noc. Má své tradiční hosty, mezi kterými bude opět Jiří Stivín. A chybět nebudou soubory zaměřené na zábavnou a taneční hudbu minulých staletí: Alla Danza, Ludus musicus, Histriones Pragensis a Krumlovští pištci. O ústřední programový bod se postará Musica Florea s Markem Štrynclem, která provede operu Giuseppe Scarlattiho Armida. Na provedení se bude podílet i taneční soubor Hartig s uměleckou vedoucí Helenou Kazárovou. Barokní noc se koná dvakrát, v pátek a v sobotu 27. a 28. června.

Hudební program tentokrát zavítá i na netradiční místa. A velký prostor má ve čtyřkovém roce přirozeně česká hudba. V neděli 29. června před polednem bude na českokrumlovském náměstí Svornosti hrát pod širým nebem Jazzband Schwarzenberské gardy. Netradiční koncert připomene jednu z podob hudebního ansámblu, který působil v tomto regionu od konce 19. století až do 2. světové války. Repertoár gardové kapely je čerpán výhradně z jejího hudebního archivu, dochovaného v knihovně krumlovského zámku. Na nedělní večer je připraven program pro Synagogu, kdy vystoupí Musica divina s programem, který zahájí písně ze starých kancionálů a přes díla Bohuslava Martinů a Zdeňka Lukáše dospěje až k lidovým písním.

Festival komorní hudby Jazzband schwarzenberské gardy se představí ještě jednou na terase Hotelu Růže v úterý 1. července. Série klasických koncertů v Zrcadlovém sále zámku v Českém Krumlově pak začíná středou 2. července koncertem houslisty Jana Fišera a klavíristy Ivo Kahánka. A program je velkou poctou české hudbě: vedle vděčné Sonatiny Antonína Dvořáka dojde i na Houslovou sonátu Leoše Janáčka a Koncertní etudu pro klavír C dur Bedřicha Smetany. Ve čtvrtek 3. července dojde na vrcholný romantický program pro violu a klavír. Vedle Brahmsovy Violové sonáty f moll zařadila vynikající česká violistka Jitka Hosprová i dvě transkripce skladeb původně houslových: Tři romance Clary Schumannové a Sonátu A dur Césara Francka. Osobnosti klavíristů jsou na obou koncertech stejně výrazné, jako houslista a violistka.

Na pátek 4. července jsou připraveny dva koncerty. Nejprve to bude hudba Rudolfínské Prahy, tedy pozdní renesance a manýrismus. Soubor Octopus Pragensis zařadil jak díla skladatelů z císařské kapely Rudolfa II., tak vybrané madrigaly největšího evropského skladatele té doby, Claudia Monteverdiho. Tento podvečerní koncert v Zrcadlovém sále vystřídá večerní klavírní recitál. Vystoupí pozoruhodná německá klavíristka Olga Scheps v romantickém programu, který staví vedle sebe díla Franze Schuberta a málo hraný cyklus Roční doby Petra Iljiče Čajkovského.

Závěrečný festivalový den, sobota 5. července, znovu nabídne vystoupení Jazzbandu Schwarzenberské gardy před polednem na náměstí Svornosti. A pak ještě dva koncerty: nejprve kombinovaný varhanní a pěvecký recitál Drahomíry Matznerové a mezzosopranistky Barbory Poláškové. Využije atraktivní a málo využívaný prostor kaple sv. Martina v Městském parku a nabídne i pestrý výběr árií z duchovních děl Gioacchina Rossiniho, Josepha Haydna i Petra Ebena. Sobotní závěrečný koncert bude patřit Jihočeské komorní filharmonii v programu spojujícím svět klasické, populární a jazzové hudby. Zazní Beethovenův klavírní koncert č. 3 c moll se sólistou Janem Simonem a po přestávce úpravy deseti písní Beatles pro klavír a smyčcový orchestr všestranného jazzmana a skladatele Milana Svobody, který sám bude hrát na klavír.

PODROBNÝ PROGRAM