Aktuality > 2016

Festival barokních umění Český Krumlov 2017

Jubilejní X. ročník Festivalu barokních umění se v Českém Krumlově odehraje od 15. do 17. září 2017 a jeho součástí budou nejen tři představení Boroniho opery La Didone v zámeckém divadle, ale také řada nevšedních koncertů komorní a chrámové hudby 16. - 18. století. Chybět nebude ani oblíbený barokní ohňostroj a barokní iluminace.

Festival barokních umění, Český Krumlov Cílem Festivalu barokních umění Český Krumlov je prezentovat v moderní době dosud neuvedené opery 18. století s využitím současných poznatků historicky poučené interpretace, a to včetně dobového jevištního ztvárnění. X. ročník Festivalu barokních umění Český Krumlov uvede novodobá světová premiéra barokní opery La Didone od Antonia Boroniho, významného italského skladatele a kapelníka pražského divadla V Kotcích. Boroniho zhudebnění slavného libretta Pietra Metastasia uvede špičkový mezinárodní barokní orchestr Hof-Musici za řízení cembalisty Ondřeje Macka, společně se stálými sólisty souboru (Jana Dvořáková, Veronika Mráčková Fučíková, Pavel Valenta ad.), v režii Zuzany Vrbové.

Po Boroniho komické opeře L'Amore in Musica, kterou Hof-Musici uvedli v roce 2015, je La Didone dalším dílem, kterým se soubor snaží přispět k poznání tohoto neprávem opomíjeného skladatele:

Antonio Boroni (1738-1792) patří k dnes neprávem zapomenutým skladatelům 18. století. Ve své době byl přitom velice uznávaným mistrem, a to nejen v Itálii. Pocházel z Říma, studoval u slavného Padre Martiniho a na Conservatorio della Pietà dei Turchini v Neapoli. Prvních úspěchů dosáhl v Benátkách, kde v letech 1763-1766 uvedl šest svých oper. V letech 1767-1768 byl kapelníkem italské operní společnosti impresária Giuseppe Bustelliho v pražském divadle V Kotcích. Po svém pražském angažmá získal místo dvorního kapelníka v Drážďanech (1768-1770) a ve Stuttgartu (1770-1777). Poté až do své smrti zastával prestižní místo kapelníka chrámu sv. Petra ve Vatikánu.

Festival barokních umění, Český Krumlov Zářijovému uvedení plně scénické verze barokní opery La Didone v autentických prostorách unikátního barokního divadla na českokrumlovském zámku bude předcházet její poloscénické uvedení v letním refektáři Strahovského kláštera v Praze, které proběhne v červnu 2017. První novodobé nastudování Boroniho La Didone provázejí velká očekávání, neboť Boroni operu napsal a provedl roku 1768 v Praze. Jediné další provedení je doloženo téhož roku v Drážďanech, kde italská pražská operní společnost pravidelně hostovala.

Kromě tří představení Boroniho opery La Didone v zámeckém divadle v Českém Krumlově se návštěvníci v rámci X. ročníku Festivalu barokních umění Český Krumlov mohou těšit na řadu nevšedních koncertů komorní a chrámové hudby 16. - 18. století. Chybět nebude ani oblíbený barokní ohňostroj a barokní iluminace.

Předprodej vstupenek na X. ročník Festivalu barokních umění Český Krumlov v Infocentru Český Krumlov, rezervace možná na www.ckrumlov.cz/opera.

PROGRAM 2017

FOTOGALERIE PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ