Aktuality > 2010

Výstavy k poctě životu a dílu Egona Schieleho,
oslavy 120. výročí jeho narození 

Pro rok 2010 připravilo Egon Schiele Art Centrum  v Českém Krumlově ve spolupráci s řadou zahraničních institucí výstavy a sympozia českých, rakouských a německých umělců u příležitosti 120. výročí narození Egona Schieleho (1890-1918), světoznámého umělce česko-rakousko-německého původu se silným vztahem k městu Český Krumlov.

Od 17. dubna 2010 si budete moci prohlédnout obrazy, kresby a akvarely zapůjčené z Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, vídeňského Leopold Musea, z Neue Galerie New York, z pozůstalosti Serge Sabarského (1912-1996) - jednoho z nejvýznamnějších sběratelů rakouského a německého expresionismu a spoluzakladatele českokrumlovského Schieleho Centra, z Galerie St. Etienne New York a také od soukromých sběratelů. Výstava představí i některé Schieleho blízké přátele, z nichž někteří byli častými hosty v Českém Krumlově - jako např. Anton Peschka nebo Erwin Osen, chybět nebudou ani originály dnes světoznámých Schieleho fotografií od Josefa Antona Trčky.

Paralelně se Schieleho výstavou budou zpřístupněny samostatné výstavy soudobých uznávaných umělců z České republiky, Rakouska a Německa: Ona B., Bernadette Huber, Alois Mitter, Lucie Novotná, Robert Schad, Roman Týc. Od ledna do března tohoto roku mají umělci k dispozici ateliéry v Egon Schiele Art Centru, kde připravují svoje projekty na zadaná témata pro tento vzpomínkový rok jako např. Schieleho ženy, pocta krajinomalbě, člověk, figura a pohyb, enfant terrible...

Součástí oslav a vzpomínek na Schieleho bude i nově vytvořená speciální knihovna a studovna s desítkami knih o Schielem a katalogy z jeho výstav. Do knihovny bude v červnu zařazena i Schieleho Centrem nově připravovaná publikace Franze Wischina Egon Schiele a Český Krumlov, kde se v češtině, němčině a angličtině dozvíte informace ze Schieleho pobytů v Krumlově, informace o jeho vztazích s místními obyvateli, o jeho modelech a v neposlední řadě si budete moc prohlédnout krumlovské motivy na Schieleho kresbách a obrazech a srovnat je s tehdejší i současnou realitou.

Přijměte pozvání do Egon Schiele Art Centra a sami se přesvěčte o umělecké genialitě malíře narozeného před 120 lety a nadání jeho následovníků!

Více informací na www.schieleartcentrum.cz

 

Egon Schiele      Egon Schiele      Egon Schiele