Aktuality > 2009

V krumlovském masopustu s tématem Český rok půjde na 50 masek

 4. února 2009

Masopust v Českém Krumlově, 2008 ...přicházejí k vám veselí koledníci a prosí vás za štědrou koledu, za věrtel žita, za věrtel ovsa, za věrtel ječmene a za hodnej kus špeku na tu naši halapartnu, co budeme mít k snědku... Téma Český rok si letos vybrali organizátoři masopustu v Českém Krumlově. Třetí ročník akce se uskuteční v úterý 24. února, maškarní průvod vyjde v 16 hodin od Městského divadla. Objeví se v něm kolem padesáti masek.

Zatímco předloni mohli lidé obdivovat masky renesanční a v roce loňském africké, letos si děti ze Základní umělecké školy v Českém Krumlově vyrobí lidové masky typické pro český masopust. „V průvodu půjdou Židé, klibna, šašek, medvědář s medvědem, moučnej nebo střapatej. „K tomu se připojí koledníci z Nesměně - aby byl masopust tradiční, nemohou všechny postavy ztvárnit jen děti," vysvětlila Jana Procházková ze Základní umělecké školy, která má organizaci masopustu na starosti, a doplnila, že součástí průvodu budou ale zároveň i masky renesanční a africké.

Postavu Masopustu si zahraje ředitel Městského divadla Jan Vozábal. Kromě žáků ZUŠ se na akci budou podílet také studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky české. Pod vedením Marka Borszanyiho vytvoří Postní družinu, jejíž členové budou ověšeni například sušenými rybami.

Stejně jako při dvou předešlých ročnících se zapojí malovické Divadlo Continuo, v jejichž představeních se mísí fyzické herectví, cirkusové a akrobatické techniky s postupy loutkového divadla. „Mají jemnou, zvláštní poetiku a jsou to naši přátelé," podotýká Jana Procházková. Při tvorbě masek se herci vzhledem k tématu Český rok inspirovali v prapůvodních zdrojích českého vesnického masopustu. Podle uměleckého vedoucího souboru Pavla Štourače čerpají z dávno zapomenutých pramenů.

„Jdeme ke kořenům maškar. Připravujeme masky, které měly význam jakési skryté tváře společnosti - zhmotní temné stránky našich duší a naše hříchy, takže půjde o démonické záležitosti. Všechno, co společnost v průběhu roku nerada vidí, se u maškar projevilo, a podobný styl jsme zvolili i my," nastínil Pavel Štourač.

Průvod vyrazí v 16 hodin od Městského divadla, u kostela mu požehná vikář Václav Pícha. Se slovy Smažte šišky a kobližky, ať jsou červený jak lišky se procesí přesune před radnici, kde mu udělí kolednické povolení starosta města Luboš Jedlička. Poté, co maškary projdou kolem Pohádkového domu, ulicemi Široká, Dlouhá a další kolečko vytočí u keramiky na Latráně, přijdou na zámek, kde je uvítá kastelán Pavel Slavko. „Zazpívají mu žáci z dětského pěveckého souboru Medvíďata, čímž chceme připomenout masopustní tradici Petra Voka," popsala Jana Procházková. Nakonec se celé procesí vrátí na náměstí Svornosti, kde se Půst pohádá s Masopustem a postní družina Masopust zajme.

Slavnost totiž zčásti navazuje na tradici Rožmberků, z nichž někteří pravděpodobně studovali v italských Benátkách a z tamního pojetí masopustu přenesli některé prvky do Českého Krumlova. „Například žáci chodili Petru Vokovi zpívat na zámecké nádvoří. Já osobně se těším na požehnání vikáře, to pro mě bude důležité, protože masopust se tak vrátí ke své duchovní podstatě," řekla Jana Procházková. Masopust pořádá Základní umělecká škola Český Krumlov ve spolupráci s Městským divadlem.

Harmonogram průvodu a dopravní omezení

Předem se omlouváme za dopravní uzávěru veřejných prostranství pro masopustní průvod

  • 15.30 - 16.30 hodin - řazení průvodu u městského divadla a odchod na náměstí - uzávěr Horní ulice od divadla a náměstí
  • 16.30 - 17.00 hodin - Široká ulice, Dlouhá ulice (koleda Na Louži)
  • 17.00 - 18.00 hodin - Radniční ulice, Latrán až k Červené bráně, 1. nádvoří zámku
  • 18.00 - 19.00 hodin - Latrán, Radniční ulice, náměstí, Horní ulice

Za organizaci akce odpovídá ZUŠ Český Krumlov - Jana Procházková

Fotogalerie

Další informace