Aktuality > 2008

Unikátní Fotoateliér Seidel se chystá přivítat první návštěvníky

tisková zpráva k 24. 4. 2008

Milovníci historické fotografie a především jedinečného díla Josefa a Františka Seidlových by si měli do kalendáře červeně zapsat datum 6. 6. 2008. Právě v tento den se veřejnosti poprvé otevře Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově.

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (100% dceřiná společnost města Český Krumlov) získal dům s fotoateliérem rodiny Seidlovy v Linecké ulici v Českém Krumlově do svého vlastnictví na jaře roku 2005. V domě z roku 1905, který do roku 1949 sloužil jako rodinný dům s fotoateliérem, se zachovalo téměř 140 tisíc skleněných desek i celuloidových negativů, které jsou věrnou obrazovou kronikou Šumavy i běžného života v pohraničí v 1. polovině minulého století. Dochovalo se i původní vybavení domu a především fotografického ateliéru s mnoha dobovými přístroji, pomůckami a dekoracemi i s podrobnou dokumentací, např. i jmény a adresami portrétovaných osob, účty, seznamy apod.

Význam památky spočívá především v unikátní komplexnosti jejích autentických součástí - na jednom místě se zde totiž dochovala jednak samotná budova s ateliérem s minimálními stavebními úpravami, dále významná část původního technického vybavení fotoateliéru a konečně i samotné dílo obrovského rozsahu, které bylo vytvořeno Josefem a jeho synem Františkem Seidlovými.

Českokrumlovský rozvojový fond s pomocí prostředků z fondů Evropské unie, Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje neprodleně začal s opravami domu, stejně jako s restaurováním mobiliáře a záchranou fotografického dědictví. Všechny práce jdou nyní do finále, aby 6. června 2008 mohlo Museum Fotoateliér Seidel otevřít dveře prvním návštěvníkům.

Rekonstrukci ale předcházelo přestěhování veškeré fotografické pozůstalosti, vybavení fotoateliéru i celého domu do nových moderních depozitářů ve Chvalšinské ulici. Nový depozitář zabezpečil pro fotografickou pozůstalost optimální podmínky - za bezpečnostními dveřmi teplotu kolem 18 °C a vlhkost pod 50 %.   Vzniklo zde rovněž odborné pracoviště pro digitalizaci rozsáhlého díla.

V květnu loňského roku nabral projekt budoucího muzea nový rozměr. Českokrumlovskému rozvojovému fondu se podařilo od soukromého vlastníka odkoupit domek přímo sousedící s objektem fotoateliéru. Cílem bylo dům zrehabilitovat pro potřeby Musea Fotoateliér Seidel. Prostory se stanou technickým zázemím muzea, centrem služeb pro návštěvníky a nabídnou rovněž doprovodnou expozici.

Vedle stavebních prací na novém objektu se během loňského roku pokračovalo i s  přípravou expozice v domě s ateliérem. Na řadu se dostali restaurátoři, kteří museli nejprve odkrýt původní výmalby z počátku 20. století a následně je obnovit. Restaurován byl postupně i mobiliář fotoateliéru, stejně jako fotoaparáty a fotografické přístroje.

Další informace