Aktuality > 2007

Jihočeský kraj podpořil rozvoj OIS Český Krumlov

Spuštěním nových virtuálních serverů www.castle.ckrumlov.cz a www.encyklopedie.ckrumlov.cz byla dokončena jedna z klíčových etap transformace Oficiálního informačního systému Český Krumlov (OIS). Není to etapa ani první, ani poslední, ale významná právě proto, že se v rámci projektu podařilo realizovat transformaci více než 3000 souborů, zjednodušit orientaci a sjednotit design stránek.

Od roku 2004, kdy město Český Krumlov převzalo správu systému, prošlo OIS celou řadou změn, které výrazně ovlivnily technologii, obsah, strukturu i vzhled stránek OIS. Změny začaly u nového HW, změně umístnění serveru, zlepšení konektivity a stability systému. Následovaly změny jádra systému, vývoj nových aplikací (katalog turistických atraktivit, katalog ubytování) a služeb, pokračovalo se kompletní změnou designu a struktury stránek, průběžně se zdokonalovala administrace systému a tvořily se další aplikace (katalog provozoven, katalog stravování atd.).

Úkázka transformované stránky OIS Český Krumlov

  ..Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje

Časově i finančně nejnáročnější část transformace, převod stránek na novou technologii a do nového designu, byla zahájena až letos v květnu, kdy se podařilo získat dotaci v rámci grantového programu Jihočeského kraje ve výši 200 000 Kč. Tyto prostředky spolu s podílem města ve výši 50 000 Kč umožnily zahájit převod stránek.

Byla provedena analýza existujících stránek a vybrány stránky, které budou převedené do nového systému, stránky, jejichž obsah bude zpracován v katalozích, a stránky, které transformované nebudou. Ze stránek, které byly vybrány k transformaci, byl ještě výběr zúžen na 3000 souborů (více než 6000 normostran a několik tisíc fotografií), zpracovaných v první etapě transformace v rámci grantového programu. Soubory se nejprve zpracovaly programově, potom byl každý dokončen manuálně.

Byla vytvořena nová struktura, do které se transformované soubory zařadily v rámci dvou vytvořených virtuálních serverů, jedná se o www.castle.ckrumlov.cz a www.encyklopedie.ckrumlov.cz. Bylo pořízeno 300 nových fotografií objektů městské památkové rezervace. Dále byl vytvořen nový virtuální server pro potřeby Městského divadla Český Krumlov www.divadlo.ckrumlov.cz a zahájeny práce na několika dalších.

Veškerá transformace proběhla za plného provozu! Systém OIS od roku 2004 navštívilo více než 8 milionů návštěvníků, kteří stáhli více než 39 milionů stran v celkovém objemu 1600 GB dat, z čehož jen za letošní rok 570 GB. Průměrná měsíční návštěvnost za rok 2007 je přes 200 tisíc, denní přes 6500. Za uvedenou dobu bylo zveřejněno více než 9 tisíc akcí v databázi akcí, vytvořeno více než 550 katalogových záznamů s celkovou návštěvností přes 2 miliony přístupů, zasláno více než 8000 objednávek ubytování a cca 1000 dalších rezervací akcí a stravování, bylo řešeno přes 4900 záznamů v návštěvní knize, zveřejněno přes 1000 aktualit a rozesláno téměř 700 zpráv mailfóra.

Transformace a rozvoj systému rozhodně nekončí. Čeká nás dokončení transformace souborů, které v první etapě ještě převedeny nebyly, a samozřejmě neustálá aktualizace informací, vývoj nových technologií a aplikací i vylepšování celého systému.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na provozu, rozvoji i dosavadní transformaci podíleli - Jihočeskému kraji, městu Český Krumlov, Českokrumlovskému rozvojovému fondu za financování, programátorům zejména Luboru Mrázkovi a Jaroslavu Beritovi, Petru Šumanovi, Stanislavu Schwarzovi, Janu Křížovi, překladatelkám Markétě Urbanové, Dianě Dvořákové, Iloně Šulistové, Noře Dinové, Hannah Kodicek, studentům Michaele Hájkové, Michalu Pavláskovi, Viktoru Bohdalovi, Janu Hommerovi, Zuzaně Horváthová, Tomáši Horváthovi za jejich obrovskou mravenčí práci, mým kolegům za rady a pomoc, všem klientům OIS, kteří jednotlivé aplikace využívají a svými poznatky nám dávají nové impulzy k vylepšování systému.

Manager OIS – www.ckrumlov.cz
Ing. Tibor Horváth
mois@ckrumlov.cz