Aktuality > 2006

Fotoateliér Seidel po prvním roce úspěšné obnovy

Rok intenzivních prací ve Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově přinesl veliké změny. Díky spolupráci vlastníka objektu - Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. - s mnoha českými i zahraničními partnery a také díky nemalým částkám z fondů EU, od českého státu a vedení Města Český Krumlov došlo nejen v domě s fotoateliérem v Linecké ulici k mnoha pozitivním krokům.

Rekostrukce nástěnné malby ve Fotoateliéru Seidel, foto: © Lubor Mrázek Rekostrukce Fotoateliéru Seidel, foto: © Lubor Mrázek Rekostrukce Fotoateliéru Seidel - vyklizené prostory ateliéru, foto: © Lubor Mrázek

Především se podařilo opravit unikátní skleněnou střechu fotoateliéru s posuvnými skly, která byla v havarijním stavu. Zároveň začaly intenzivní stavební práce na opravě a konstrukci domu rodiny Seidlových. Jim ale předcházelo přestěhování veškeré fotografické pozůstalosti, vybavení fotoateliéru i celého domu do nových moderních depozitářů ve Chvalšinské ulici.

Zakázkové knihy Fotoateliéru Seidel - místo nálezu Zakázková kniha Fotoateliéru Seidel č. 3 z let 1890 - 1895 Zakázková kniha Fotoateliéru Seidel - příklad evidence

Při stěhování mobiliáře Fotoateliéru Seidel se podařilo nalézt a seřadit kompletní soubor 31 zakázkových knih Josefa a Františka Seidelových z let 1884 - 1953. Máme tak k dispozici kompletní evidenci fenomenálního fotografického díla, které zahrnuje na 130 000 očíslovaných, zejména skleněných negativů s přesným záznamem jejich vzniku.

Rodina Josefa Seidela, dobová fotografie, © Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. Synové Josefa Seidela, 20. léta 20. století,  © Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o. Rekonstrukce poškozeného nálezu negativu - skleněné desky

Zakázkové knihy doplňují ještě další písemné materiály, které navíc poskytují evidenci pohlednic (minimálně 5 249 ks) a negativů na kinofilmech (Leicafilmech) - dle odhadu minimálně 7 200 ks.

Celkem tedy bylo vytvořeno ve Fotoateliéru Seidel za 69 let minimálně 140 000 snímků!

Rekonstrukci Fotoateliéru Seidel provázejí mnohé nečekané nálezy: Např. dělníci v rámci plánovaných stavebních úprav odkryli prostor pod podlahou, který ukrýval zhruba 1500 skleněných desek. Díky očíslovaným negativům a pečlivým evidenčním záznamům, které si Seidelovi u každé fotografie vedli, se podařilo zjistit, že „v úkrytu“ byly nalezeny snímky pořízené koncem 20. a začátkem 30. let minulého století. Jak a proč se tam octly je předmětem dalšího zkoumání.

Unikátní Fotoateliér Seidel vydal další překvapivý objev, 26.9.2006, foto: Lubor Mrázek Unikátní Fotoateliér Seidel vydal další překvapivý objev, 26.9.2006, foto: Lubor Mrázek Unikátní Fotoateliér Seidel vydal další překvapivý objev, 26.9.2006, foto: Lubor Mrázek

Při stěhování Fotoateliéru Seidel byl mezi dalšími dokumenty a písemnostmi nalezen mj. i deník Františka Seidela (psaný v němčině). Obsahuje dobové komentáře, vlastní názory pisatele, popisuje rodinné události, svátky, cesty, výlety apod. Deník zachycuje pětileté období, kdy bylo Františkovi Seidelovi 9 - 14 let. Správci pozůstalosti očekávají, že se během dalších prací objeví i další Seidlovy deníky.

Další nález jen potvrzuje, že Josef Seidel byl průkopníkem barevné fotografie: důkazem je třikrát nasnímaný Krumlov z jednoho místa, pokaždé v jiné barevné korekci. Po složení a překrytí všech tří negativů vyjde barevná fotografie.

Tříbarevná fotografie Josefa Seidela - místo nálezu na půdě Tříbarevná fotografie Josefa Seidela - 3 negativy pro jednotlivé barvy Tříbarevná fotografie Josefa Seidela - rekonstruovaný snímek

Ve spolupráci s renomovanou firmou CD LAB z Norimberka bylo nascanováno prvních tisíc skleněných negativů s fotografiemi J. a F. Seidela a dále všech 31 zakázkových knih. Tím byl zároveň položen základ internetové databanky fotografického díla Seidelových a možné budoucí zpřístupnění archivu fotografií veřejnosti.

Evidence skleněných desek na půdě Fotoateliéru Seidel, foto: © Lubor Mrázek Bavorské krajanské sdružení „Glaube und Heimat“ (Víra a vlast) podpořilo Fotoatelier Seidel částkou 13.000 EUR, 25.3.2006, foto: © Lubor Mrázek Prezentace pracovní verze internetové databanky Fotoateliéru Seidel, foto: © Lubor Mrázek

Podařilo se to především díky bavorskému krajanskému sdružení Glaube und Heimat, které zajistilo potřebné finance a především špičkovou spolupráci s odbornou laboratoří Bavorského zemského ústavu památkové péče. Jeho generální konzervátor Prof. Dr. Egon Johannes Greipl předal výsledky analýzy vzorku negativů tuto sobotu (25. 11.) starostovi Českého Krumlova Ing. Luboši Jedličkovi.

Generální konzervátor Bavorského zemského ústavu památkové péče Prof. Dr. Egon Johannes Greipl a zástupci sdružení Glaube und Heimat Pfr. Siegfried Weber a Robert Baierl, foto: © Lubor Mrázek Bavorské krajanské sdružení „Glaube und Heimat“ (Víra a vlast) podpořilo Fotoatelier Seidel částkou 13.000 EUR, 25.3.2006, foto: © Lubor Mrázek Ředitel ČKRF spol. s r.o. Ing. Miroslav Reitinger a zástupce sdružení Glaube und Heimat Pfr. Siegfried Weber při podpisu smlouvy o spolupráci, foto: © Lubor Mrázek

Z temných komor a ateliéru byly na konci března předány k restaurování první dřevěné předměty. V současné době je už dokončeno restaurování souboru devíti malovaných pláten - fotografických zástěn a jejich dřevěných rámů. Rovněž se podařilo zrestaurovat první čtyři secesní osvětlovací tělesa. Rukopisy, staré doklady, pošta a knihy na své restaurování teprve čekají.

Malý zlomek fotografického díla Josefa a Františka Seidlových mohla během letošního a loňského roku vidět široká veřejnost, a to nejen v České republice, ale i v Rakousku a Německu. V roce 2007 bude fotografický um otce a syna Seidlových představen na třech velkých výstavách: ve Freistadtu, v Národním zemědělském muzeu Praha, na Bavorské zemské výstavě, jejíž část bude i v Českém Krumlově.

Zástupci Euroregionů Mühlviertel a Bavorský les Romana Sadravetz a Kaspar Sammer, foto: © Lubor Mrázek Starosta města Český Krumlov Ing. Luboš Jedlička a zástupce Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Tomáš Fiala, foto: © Lubor Mrázek Interview s autorkou diplomové práce „Historische Fotografie: Probleme der Materialerfassung und Auswertung am Beispiel Josef und Franz Seidels (1880er-1950er)“ Theresou Langer, Universität Passau, foto: © Lubor Mrázek

Fotoateliér Seidel se stal dokonce předmětem dvou diplomových prací a centrem pozornosti televizních, rozhlasových i filmových štábů.

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (100% dceřiná společnost Města Český Krumlov) získal dům s fotoateliérem rodiny Seidlovy do svého vlastnictví na jaře roku 2005. V domě se zachovalo téměř 140 tisíc skleněných desek i celuloidových negativů, které jsou věrnou obrazovou kronikou Šumavy i běžného života v pohraničí v minulém století. Dochovalo se i původní vybavení domu a především fotografického ateliéru mnoha dobovými přístroji, pomůckami a dekoracemi. Do roku 2008 by s pomocí prostředků z fondů Evropské unie mělo vzniknout z Fotoateliéru Seidel jedinečné muzeum a později i Centrum česko - rakousko - německého porozumění.


Další informaceVlajka Evropské unie     Projekt "Muzeum Fotoatelier Seidel Český Krumlov 1. - 3. etapa“ je spolufinancován z programu Evropské unie Interreg IIIA