Aktuality > 2006

Bavorští krajani finančně podpořili Fotoatelier Seidel

Záchranu fotografického odkazu Josefa a Františka Seidlových nově podpořilo bavorské krajanské sdružení "Glaube und Heimat" (Víra a vlast) částkou 10 000,- EUR. Jeho zástupci v sobotu 25. března navštívili fotoateliér a depozitáře v Českém Krumlově a podepsali smlouvu s Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o.

Bavorské krajanské sdružení

Při této příležitosti také společně schválili a podepsali společný "Pilotní projekt na zpracování 1 000 ks skleněných desek s negativy" do bavorského dispozičního fondu v rámci programu EU INTERREG IIIA, v jehož rámci bude požádáno o dalších 10 000,- EUR na tento účel. Pilotní projekt byl vypracován ve spolupráci Euroregionu Bavorský les a sdružení Glaube und Heimat a je dalším z konkrétních dokladů fungujícího přeshraničního partnerství v rámci projektu Fotoateliér Seidel.

Bavorské krajanské sdružení „Glaube und Heimat“ (Víra a vlast) podpořilo Fotoatelier Seidel částkou 13.000 EUR, 25.3.2006, foto: © Lubor Mrázek

"Velmi silným a emotivním momentem tohoto setkání bylo předání vzácného daru naší společnosti: Pan Robert Baierl (redaktor časopisu Glaube und Heimat a zároveň pracovník Böhmerwald muzea Passau) předal jako výraz přátelství a podpory do sbírek Fotoateliéru Seidel vzácnou památku – zakázkovou knihu portrétů ateliéru se zápisy z roku 1942 a soubor několika desítek skleněných negativů," řekl Miroslav Reitinger, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o., která je od dubna loňského roku vlastníkem nemovitosti i rozsáhlé pozůstalosti Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově.

Informace o projektu Fotoatelier Seidel: www.ckrumlov.cz/seidel


    Bavorské krajanské sdružení Bavorské krajanské sdružení Bavorské krajanské sdružení
    Bavorské krajanské sdružení „Glaube und Heimat“ (Víra a vlast) podpořilo Fotoatelier Seidel částkou 13.000 EUR, 25.3.2006, foto: © Lubor Mrázek Bavorské krajanské sdružení Bavorské krajanské sdružení
    Bavorské krajanské sdružení Bavorské krajanské sdružení Bavorské krajanské sdružení
    Bavorské krajanské sdružení Bavorské krajanské sdružení Bavorské krajanské sdružení
    Bavorské krajanské sdružení Bavorské krajanské sdružení Bavorské krajanské sdružení