Aktuality > 2005

Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova

Dne 2.11.2005 v 18.00 hod. byla formou společenského setkání a malého happeningu otevřena veřejnosti po dlouhých desetiletích obnovená zahrada s překrásným panoramatickým výhledem na historické centrum města v Horní ulici u budovy Regionálního muzea naproti hotelu Růže.

Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova (Panoramatická zahrada u bývalého jezuitského semináře), foto: © Tibor Horváth Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova (Panoramatická zahrada u bývalého jezuitského semináře), foto: © Tibor Horváth Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova (Panoramatická zahrada u bývalého jezuitského semináře), foto: © Tibor Horváth

Oficiální otevření provedli zástupci Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. jako investor celé akce za přítomnosti starosty města JUDr. Františka Mikeše a místostarosty p. Miloše Michálka. Přítomni byli rovněž i ti co se na akci v přípravné i realizační fázi významně podíleli na dokončení díla.

Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova (Panoramatická zahrada u bývalého jezuitského semináře), foto: © Tibor Horváth Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova (Panoramatická zahrada u bývalého jezuitského semináře), foto: © Tibor Horváth Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova (Panoramatická zahrada u bývalého jezuitského semináře), foto: © Tibor Horváth

Historicky tyto pozemky byly v období středověku stavebními parcelami, na nichž se nacházely měšťanské domy vysoko nad Parkánem. Ty byly následně z důvodu jednak havarijního stavu a jednak z důvodu realizace budovy semináře (dnešní muzeum) zbourány a z volné plochy byl zřízen kolem roku 1653 dvůr určený pro hry a některé další aktivity spojené s životem semináře. Postupně bylo rozšířeno využívání těchto pozemků i k výuce školní mládeže v oboru zahradnictví a ovocnářství (viz. historické prameny již z roku 1774). V této kombinaci byl prostor využíván až do roku 1940. Od 60. let až do roku 1991 sloužilo místo k zařízení staveniště probíhajících rekonstrukcí v bezprostřední blízkosti (rekonstrukce semináře na oblastní muzeum, rekonstrukce bývalé jezuitské koleje na hotelový komplex Růže). Od roku 1991 byly příslušné plochy provizorně využívány k parkování vozidel hotelu. Po té co byla v souladu s prodejem hotelu Růže vystavěna alternativa parkování, mohl Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. naplnit slib a záměr, že tento prostor bude rehabilitován do podoby veřejně přístupného parku.

Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova (Panoramatická zahrada u bývalého jezuitského semináře), foto: © Tibor Horváth Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova (Panoramatická zahrada u bývalého jezuitského semináře), foto: © Tibor Horváth Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova (Panoramatická zahrada u bývalého jezuitského semináře), foto: © Tibor Horváth

Zahrada ve své nové podobě je prosta jakýchkoliv komerčních aktivit a měla by sloužit jak obyvatelům města tak jeho návštěvníkům jako klidová oáza uprostřed historických objektů a křivolakých uliček. Otevřena bude 24 hod. tak, aby z tohoto prostoru bylo možno v klidu nasávat i večerní atmosféru starobylého Českého Krumlova s překrásným panoramatem hradu a zámku, doplněným jeho iluminací.

Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova (Panoramatická zahrada u bývalého jezuitského semináře), foto: © Tibor Horváth Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova (Panoramatická zahrada u bývalého jezuitského semináře), foto: © Tibor Horváth Znovuzrození zahrady v centru Českého Krumlova (Panoramatická zahrada u bývalého jezuitského semináře), foto: © Tibor Horváth

Parková úprava Panoramatické zahrady u bývalého jezuitského semináře

Investor a provozovatel:Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
Architektonický návrh:Ing. Arch. Miroslav Tupý
Generální projektant:MURUS, spol. s r.o.
Dodavatel stavebních prací:VIDOX, spol. s r.o.
Dodavatel zahradnických úprav:Bártl, spol. s r.o.
Dodavatel závlahového systému:Agrio, spol. s r.o.


Celkové investiční náklady stavebních prací:1,95 mil. Kč
Terénní a zahradnické úpravy, závlahový systém:  0,85 mil. Kč
Městský mobiliář:0,10 mil. Kč
 
Celkové výdaje na realizaci projektu:2,90 mil. Kč

Bližší informace:

Ing. Tomáš Palouda, koordinátor projektu,
e-mail: tomas.palouda@ckrf.ckrumlov.cz, Tel: +420 724 110 735

Ing. Miroslav Reitinger, ředitel a jednatel společnosti,
e-mail: miroslav.reitinger@ckrf.ckrumlov.cz, tel.: +420 380 704 611