Aktuality > 2005

Záchrana unikátního Fotoatelieru Seidel může začít

Fotoatelier Seidel, historický nákres, zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o. Českokrumlovskému rozvojovému fondu a jeho dalším partnerům se podařilo získat celkem 11 250 000 Kč na projekt záchrany a rehabilitace Fotoatelieru Seidel v Českém Krumlově. Potřebnou finanční podporu projekt získal z fondů EU, konkrétně z programů INTERREG IIIA ČR - Bavorsko (1 500 tis. Kč) a INTERREG IIIA ČR - Rakousko (2 žádosti: 5 250 tis. Kč a 4 500 tis. Kč).

Českokrumlovský rozvojový fond tak může v nejbližší době zahájit postupnou záchranu, obnovu a rehabilitaci unikátní památky - Fotoatelieru Seidel, vytvoření veřejně přístupné expozice a vznik Centra česko - rakousko - německého porozumění.

1. etapa záchrany a rehabilitace fotografického ateliéru (podpora z programu INTERREG IIIA ČR - Bavorsko) včetně díla by měla být ukončena v dubnu 2007 a bude zahrnovat tyto aktivity: fotodokumentace stávajícího stavu, inventarizace movitého majetku, tvorba depozitáře, zpracování odborných posudků na záchranu fotografického díla a příprava, zpracování a instalace putovní expozice fotografického díla Josefa a Františka Seidelových. Celkové náklady 1. etapy projektu činí 2 000 000,- Kč, přičemž 400 tis. Kč bude vlastní podíl rozvojového fondu a na zbývající částku 100 tis. Kč byla podána žádost do státního rozpočtu ČR.

Fotoatelier Seidel, Linecká ulice, Český Krumlov - celkový pohled, foto: © Lubor Mrázek Fotoatelier Seidel, dochované fotografické negativy na skleněných deskách, foto: © Lubor Mrázek Fotoatelier Seidel, dochované vybavení, foto: © Lubor Mrázek

2. etapa představuje vytvoření veřejně přístupné expozice (podpora z programu INTERREG IIIA ČR - Rakousko) a měla by být hotova do konce r. 2007. Zahrnuje především: rekonstrukci objektu Seidelova domu a fotoateliéru, rekonstrukci interiérů, založení muzea historické fotografie, instalaci expozic, vybavení interiéru, vytvoření badatelského a konzervátorského pracoviště. Celkové náklady 2. etapy projektu činí 7 000 000,- Kč, přičemž vlastní podíl rozvojového fondu představuje 1 400 tis. Kč, o 350 tis. Kč byla podána žádost do státního rozpočtu ČR.

Fotoatelier Seidel, temná komora, 30.4.2005, foto: © Lubor Mrázek Fotoatelier Seidel, dochované vybavení, foto: © Lubor Mrázek Fotoatelier Seidel, okno do fotografického stuida, zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o.

3. etapa počítá s ustanovením Centra česko - rakousko - německého porozumění (podpora z programu INTERREG IIIA ČR - Rakousko) a měla by být hotova do konce r. 2007. Kromě stavebních úprav představuje především vybavení centra dokumentačním zařízením, speciálními odbornými technickými přístroji, tvorbu databanky společné česko-německo-rakouské historie, partnerské akce a výstavy. Celkové náklady 3. etapy projektu činí 6 000 000,- Kč, přičemž vlastní podíl rozvojového fondu představuje 1 200 tis. Kč, o 300 tis. Kč byla podána žádost do státního rozpočtu ČR.

Fotoatelier Seidel, interier stuida, zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o. Dědicové Fotoatelieru Seidel a ředitel ČKRF spol. s r.o. ing. Miroslav Reitinger, 7.4.2005, foto: © Lubor Mrázek Fotoatelier Seidel, výhled z okna fotografického stuida, zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o.

Rehabilitace objektu už mohla v letošním roce začít díky finančním dotacím ze zdrojů Ministerstva kultury ČR. V rámci programu Regenerace městské památkové zóny byla přidělena dotace ve výši 230 tis. Kč, která bude použita na zajištění opravy prosklené střechy fotografického ateliéru. Oprava střechy si vyžádá celkové náklady ve výši 490 tis. Kč, přičemž dotaci ze zdrojů MK ČR doplní finanční prostředky Města Český Krumlov ve výši 49 tis. Kč a 211 tis. Kč ze zdrojů Českokrumlovského rozvojového fondu.

Fotoatelier Seideil, návštěva hejtmana RNDr. Jana Zahradníka a dalších představitelů Jihočeského kraje, 30.4.2005, foto: © Lubor Mrázek Fotoatelier Seideil, návštěva hejtmana RNDr. Jana Zahradníka a dalších představitelů Jihočeského kraje, 30.4.2005, foto: © Lubor Mrázek Fotoatelier Seideil, návštěva hejtmana RNDr. Jana Zahradníka a dalších představitelů Jihočeského kraje, 30.4.2005, foto: © Lubor Mrázek

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. (100% dceřiná společnost Města Český Krumlov) je od dubna 2005 vlastníkem objektu rodinného domu s ateliérem včetně mobiliáře, významné části díla a práv s tímto majetkem souvisejících. Dům "fotografa Šumavy" Josefa Seidela s unikátním ateliérem v Linecké ulici v Českém Krumlově je z roku 1905; do roku 1949 zároveň sloužil jako fotoateliér. Zachovala se zde nejen velká část původního technického vybavení, ale především samotné dílo - desítky tisíc negativů na skleněných deskách i modernějších celuloidových nosičích, rovněž jako tisíce pozitivů, které poskytují unikátní soubor dobových snímků. Tento vzácný archiv z konce 19. a počátku 20. století je opatřen podrobnou dokumentací, např. i jmény a adresami portrétovaných osob, účty, seznamy apod. Fotoateliér Seidel tak představuje svého druhu jedinečnou památku, která bude po své rehabilitaci nejen další významnou atraktivitou města a regionu, ale zároveň může pomoci k poznání a připomenutí historie života v širokém regionu, kde se po léta potkávaly národy český, rakouský i německý.

Partneři projektu Fotoateliér Seidel:

Bližší informace: www.ckrumlov.cz/seidel

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Masná 131, 381 01 Český Krumlov

Ing. Miroslav Reitinger, ředitel a jednatel
e-mail: miroslav.reitinger@ckrf.ckrumlov.cz, tel.: +420 380 704 611

Mgr. Zdena Flašková, MBA, kontaktní osoba projektu
e-mail: zdena.flaskova@ckrf.ckrumlov.cz, tel: +420 602 166 686

Mgr. Pavla Kuchtová, tiskový servis projektu
e-mail: pavla.kuchtova@cmail.cz, tel.: +420 602 184 252

Fotoatelier Seidel – dialog staletí

Panoramatický pohled na českokrumlovské náměstí, 1905, foto: Josef Seidel

Panoramatický pohled na českokrumlovské náměstí, 2005, foto: © Lubor Mrázek