Aktuality > 2005

Nové propagační materiály města Český Krumlov

Na přelomu roku 2004/2005 byla ediční řada propagačních materiálů, vydávaných městem Český Krumlov ve spolupráci s Českokrumlovským rozvojovým fondem – Destinačním managementem rozšířena o nové tituly. Vzhledem k rostoucímu zájmu o Český Krumlov ze strany japonské klientely a absenci volně dostupného propagačního materiálu pro tyto návštěvníky byl vydán propagační leták v Japonském jazyce. Díky českokrumlovským průvodcům a jejich obchodním partnerům, orientujícím se na japonský trh, a díky zahraničnímu zastoupení agentury Czech Tourism v Tokiu se tento leták dostane na určený cílový trh.

Propagační leták města Český Krumlov v Japonském jazyce, líc

Propagační leták města Český Krumlov v Japonském jazyce, vnitřní strana

Dalším propagačním materiálem, určeným jak pro odborníky tak pro širokou veřejnost, je Kulturní kalendář 2005. Informuje nejen o významných kulturních akcích a atraktivitách v regionu Český Krumlov, ale i o tipech na výlet do okolí a o možnostech sportovního vyžití. Nově je zařazena část Prohlídky města. Jazykové mutace Kulturního kalendáře jsou angličtina, němčina a čeština.

Ve spolupráci s Oficiálním informačním systémem regionu Český Krumlov je rovněž připravována elektronická podoba Kulturního kalendáře 2005:

Kulturní kalendář města Český Krumlov pro rok 2005, obal

Přehled kulturních akcí je také možno vyhledat v Databázi akcí na:

Pro odbornou veřejnost byl vydán materiál s názvem Event Manual, zaměřený především na M.I.C.E. klientelu, na společnosti, organizující kongresové akce a incentivní programy. Český Krumlov je zde představen jako ideální destinace pro akce tohoto druhu. Materiál zahrnuje rovněž nabídku konkrétních služeb. Event manual je vydán v angličtině, připravuje se německá mutace.

Event Manual města Český Krumlov, obal     Sales Guide 2005 města Český Krumlov, obal

Pro odbornou veřejnost je také připraven Sales Guide 2005 - prodejní manuál destinace Český Krumlov. Ediční řada bude dále rozšířena o Katalog ubytování 2005, informující o ubytovacích zařízeních v Českém Krumlově a okolí.

Všechny výše uvedené tituly jsou k dispozici v tištěné podobě v Infocentru Český Krumlov na Náměstí Svornosti, kde je mohou zájemci získat pro své klienty.