Aktuality > 2016

Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova

Renesance v Krumlově - dodaktická brožura

Pro žáky, studenty i rodiny s dětmi byla vydána brožura s názvem Renesance v Krumlově aneb Spěchej pomalu za trubačem a medvědem. Zajímavé příběhy a architekturu doby renesance v Českém Krumlově tak mohou děti i jejich rodiče poznávat zábavnou formou při dokreslování, plnění úkolů a hledání odpovědí v uličkách Českého Krumlova. 

Brožura má dvě části, první zavede účastníky do Starého města, kde se učí poznávat prvky renesanční architektury, seznamují se s pojmy atika, arkýř, ostění, sgrafito, portál, prampouch či šambrána, dozvídají se o kamenických značkách, o době posledních Rožmberků, Viléma z Rožmberka a Petra Voka, s jejichž panováním je spojena doba největšího rozkvětu Českého Krumlova. Druhá část putování vede do městské části zvané Latrán, je více zaměřena na příběhy, pověsti a tvůrčí úkoly. 

Didaktickou brožuru vydal českobudějovický Národní památkový ústav ve spolupráci s Českokrumlovským rozvojovým fondem díky finanční podpoře Ministerstva kultury z programu Podpora pro památky UNESCO v českém, anglickém a německém jazyce. Brožura je neprodejná.

Zájemci si mohou vyzvednout brožuru zdarma v Infocentru Český Krumlov.

 

Brožura ke stažení