Aktuality > 2013

Zahájení zámecké sezóny v Českém Krumlově

V sobotu 6. dubna se můžete těšit již na třetí zahájení sezóny ve městě, tentokrát s podtitulem "Od gotiky po baroko". O dobovou atmosféru se postará slavnostní průvod k příležitosti zahájení zámecké sezóny.

Zahájení zámecké sezóny Historické soubory i jednotliví nadšenci se mohou zapojit do historického kostýmovaného průvodu městem. Průvod vyjde úderem 14 hodiny z V. nádvoří zámku a odtud bude dále s krátkými zastaveními pokračovat na II. zámecké nádvoří, do Široké ulice a na náměstí Svornosti, kde proběhne přivítání představiteli města. Průvod bude ukončen u městského divadla v Horní ulici.

Můžete se těšit na významné představitele města, na výjimečného Petra Voka, Viléma s manželkou, Krumlovské pištce, soubor historických tanců Fioretto, s prapory zakouzlí Fedrfechtýři a celý průvod svými kostýmy ozdobí místní průvodci a řada dalších příznivců historie. Na počest zahájení zámecké sezóny budou zvonit zvony a připraveni budou i trubači se svou fanfárou. Připojit se může každý, kdo má nebo si zapůjčí kostým. A protože je tentokrát průvod zaměřen na více historických období, můžete si vybrat, kterému z nich dáte přednost. Zájemci o účast v průvodu z řad místních občanů jsou vítáni - v tomto případě je kontaktní osobou pan Lukáš Antonín Dvořák: tel. +420 604 849 535.

Přijďte se potěšit se svými blízkými shlédnutím či zapojením se do jedinečné akce.