Aktuality > 2009

Protipovodňová opatření - úprava koryta a prohrábka Vltavy

 

V období od dubna 2009 do června 2010 budou v korytě řeky Vltavy prováděna protipovodňová opatření. Hlavní stavební činností bude prohrábka a rozšíření stávajícího koryta Vltavy v Českém Krumlově v úseku mezi jezem Mrázkův mlýn a bývalým jezem U Jatek. Stavba si vyžádá určitá omezení pro vodáky. Splouvání řeky nebude zakázáno. Na výjezdových komunikacích ze stavby bude po dobu stavby pravděpodobně zvýšená frekvence pohybu nákladních vozidel, zvýšená hladina hlučnosti a prašnosti, v letních měsících může práce provázet mírný zápach z vytěžené hmoty z řeky. Město Český Krumlov kontinuálně jedná s Povodím Vltavy o minimalizaci případných negativních dopadů na život ve městě.

Základní informace a omezení

zahájení přípravných prací a předání stavby dodavateli: podnělí 20.dubna 2009
zahájení prací na prohrábce Vltavy: pondělí 4.května 2009
předpokládaný termín dokončení prací: červen 2010
webové stránky s aktuálními informacemi: www.ckrumlov.cz/vltava a www.pvl.cz
doprava:
- splouvání řeky nebude zakázáno, vodáci musí dbát pokynů stavby a zvýšené opatrnosti (pokyny pro vodáky); směr proplouvání řeky bude označen místním značením (značky, cedule, bójky)
- zvýšený provoz u vjezdu a výjezdu do stavby - u Benešova mostu (Hradební ulice), u lávky k pivovaru
- Náplavka bude uzavřena
- ze stavby nevyplynou dopravní omezení pro běžnou dopravu, není plánován odklon dopravy
- Jez u Jelení lávky (pod zámkem) - v období 4.května 2009 - 31.května 2009 bude vypuštěna zdrž jezu Jelení lávka
hluk ze stavby: pondělí - čtvrtek: 7:00 - 21:00; pátek - sobota: 8:00 - 21:00

Mapa realizace

Mapa - rozsah protipovodňových opatření 1. až 3. etapy v Českém Krumlově, 2009

Rámcový harmonogram k 16. dubnu 2009

20.dubna 2009: předání stavby dodavateli
21.dubna 2009: začne příprava stavby
květen 2009: odtěžení ostrova, čištění koryta a stavba staveništní cesty
červen 2009 - srpen 2009: odvoz vytěženého materiálu pouze v jednom dni v týdnu (pondělí)
červen 2009: čištění koryta, odvoz přebytečného materálu
19. - 21.června: Slavnosti pětilisté růže - stavební práce budou přerušeny
červenec 2009: dlažba, čištění koryta a zřízení hrázky
srpen 2009: odstranění části obslužné komunikace, dlažba, čištění koryta a zřízení hrázky
září 2009 - listopad 2009: čištění koryta a zřízení hrázky, dlažba, odstranění části obslužné komunikace, zřízení komunikace
listopad 2009 - červen 2010: čištění koryta, dlažby, odvoz přebytečného materiálu, zřízení komunikací

Více informací na www.ckrumlov.cz/vltava