MailFórum OIS regionu Český Krumlov

Vážení občané,

připomínáme plánované dopravní omezení na parkovišti P2 Pod poštou.

V souvislosti s realizací zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu a zajištěním přípravných prací bude parkoviště P2 Pod poštou od 13. července 2014 od 7.00 hodin do 20. července 2014 do 24.00 zcela uzavřeno.

Plánovaná dopravní omezení v okolí parkoviště P2 v pátek 18. července 2014:

    • v ulici Latrán v úseku od Budějovické brány k poště bude od 7.00 do 24.00 platit zákaz zastavení.
    • zákaz zastavení bude platit rovněž v Pivovarské ulici od 7.00 do 14.00 hodin, od 14 hodin do 24 hodin bude komunikace navíc zcela uzavřena.
    • v ulici Latrán na mostě u kina bude od 18 hodin do 24 hodin omezen provoz pro motorová vozidla jedoucí do centra. Vjezd Budějovickou bránou bude umožněn pouze v nejnutnějších případech
    • zákaz vjezdu od 14 hodin do 24 hodin bude také v ulici U Poráků od Ambitu směrem k pivovaru Eggenberg. Ulice U Poráků bude z Objížďkové silnice označena jako slepá ulice.
    • Pro pěší budou přístupové komunikace a prostor parkoviště uzavřeny v pátek 18. července 2014 od 14 hodin. Ulice V Jámě bude uzavřena, vstup bude umožněn pouze rezidentům s platným průkazem, který obdrží od organizátorů koncertu. Vstup na parkoviště bude umožněn od 18.30 hodin pouze s platnou vstupenkou.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Olga Kneiflová, BBS.
referent public relations

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 766 121 | GSM: +420 608 762 403 | Fax: +420 380 766 101