MailFórum OIS regionu Český Krumlov

 

03.06.2014 - Upozornění

Dopravní omezení

Dovolte, abychom Vás informovali o dopravních omezeních, která přinesou přípravy a realizace koncertu Jonase Kaufmanna v rámci Mezinárodního hudebního festivalu.

V souvislosti s realizací koncertu a zajištěním přípravných prací bude parkoviště P2 Pod poštou od 13. července 2014 od 7.00 hodin do 20. července 2014 do 24.00 zcela uzavřeno.

Plánovaná dopravní omezení v okolí parkoviště P2pátek 18. července 2014:

  • v ulici Latrán v úseku od Budějovické brány k poště bude od 7.00 do 24.00 platit zákaz zastavení.
  • zákaz zastavení bude platit rovněž v Pivovarské ulici od 7.00 do 14.00 hodin, od 14 hodin do 24 hodin bude komunikace navíc zcela uzavřena.
  • v ulici Latrán na mostě u kina bude od 18 hodin do 24 hodin omezen provoz pro motorová vozidla jedoucí do centra. Vjezd Budějovickou bránou bude umožněn pouze v nejnutnějších případech
  • zákaz vjezdu od 14 hodin do 24 hodin bude také v ulici U Poráků od Ambitu směrem k pivovaru Eggenberg. Ulice U Poráků bude z Objížďkové silnice označena jako slepá ulice.

Pro pěší budou přístupové komunikace a prostor parkoviště uzavřeny v pátek 18. července 2014 od 14 hodin.  Ulice V Jámě bude uzavřena, vstup bude umožněn pouze rezidentům s platným průkazem, který obdrží od organizátorů koncertu. Vstup na parkoviště bude umožněn od 18.30 hodin pouze s platnou vstupenkou.

Více informací o dopravě v den kocertu ke stažení.

Více o festivalu na www.ckrumlov.cz/mhf2014

 

Za pochopení děkuje
tým Mezinárodního hudebního festivalu ČK