MailFórum OIS regionu Český Krumlov

Vážení obyvatelé a přátelé Českého Krumlova,

dovolte mi vás informovat o dlouhodobém dopravním omezení, které částečně omezí přijezdovou trasu do Českého Krumlova ze směru od hranic s Rakouskem.

V době od  1. června 2014 do 15. října 2014 bude probíhat rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/157 - příjezdová komunikace ze směru od Kaplice do Českého Krumlova, pod sběrným dvorem. Provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením. Práce provádí spol. SKANSKA a. s. a investorem akce je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Bližší informace poskytuje Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov - http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/ODSH.xml

Děkujeme za pochopení a trpělivost při projíždění touto trasou.

S pozdravem

Olga Kneiflová, BBS.
referent public relations

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 766 121 | GSM: +420 608 762 403 | Fax: +420 380 766 101