MailFórum OIS regionu Český Krumlov

Průchod kláštery uzavřen

Informujeme občany, že po dobu rekonstrukce areálu klášterů bude nutné z důvodů bezpečnostních i provozních uzavřít průchod nádvořím mezi objekty bývalého kláštera Klarisek, propojující ulici Latrán s ulicí Pivovarskou. Uzavírka této spojky zkracující cestu mezi zámkem a parkovištěm P2 je plánována od 5. 5 .2014 po celou dobu rekonstrukce, tedy do 30. 6. 2015. Po tuto dobu bude nádvoří přístupné pouze pro obsluhu objektů, které s nádvořím bezprostředně sousedí.

Omlouváme se tímto všem, kteří tuto cestu využívají za způsobené obtíže. Toto romantické zákoutí i praktická zkratka projde též rozsáhlou úpravou komunikace i zeleně a od 1. 7. 2015 bude opět průchozí.

Děkujeme za pochopení.

Olga Kneiflová, BBS.
referent public relations

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 766 121 | GSM: +420 608 762 403 | Fax: +420 380 766 101