MailFórum OIS regionu Český Krumlov

Všem obchodním partnerům, uživatelům, návštěvníkům stránek a služeb Oficiálního informačního systému Český Krumlov www.ckrumlov.cz a všem kolegům, spolupracovníkům, spolu-tvůrcům stránek děkujeme za spolupráci a přejeme hodně zdaru v práci i v osobním životě. Hodně lásky, štěstí a dobrého zdraví a v neposlední řadě dobré nálady v zimě, létě a po celý nadcházející rok.

Za tým adminstrace OIS

Bc. Silvie Třísková
Ing. Tibor Horváth
Management OIS - www.ckrumlov.cz
e-mail: ois@ckrumlov.cz
tel.: +420 380 704 614
mob.: +420 380 704 614