MailFórum OIS regionu Český Krumlov

  • Dopravní omezení v ulici Nemocniční a Objížďková

 

V rámci realizace stavby odvodnění silnice II/157, jejímž investorem je Jihočeský kraj, byl upraven dopravní režim nejen na samotné silnici II/157, ale rovněž na přilehlém chodníku. Jedná se úsek od Porákova mostu po křižovatku u čepací stanice Agip a křižovatku u nemocnice.

Je snahou, aby na silnici zůstal během výstavby zachován obousměrný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné zahrnout část chodníku do záboru stavby, aby těžká technika byla schopna stavbu v daném rozsahu provést. V tu chvíli na chodníku nezůstal dostatečný bezpečný prostor pro pohyb chodců. Prostřednictvím přechodného svislého dopravního značení jsou chodci na vhodných místech upozorněni, že je chodník uzavřen. Zřízení provizorních přechodů pro chodce není možné.

Prosíme proto občany, aby pro pěší dopravu mezi oblastí sídliště Špičák a oblastí autobusového nádraží a nemocnice využívali nově opravené lávky u pivovaru.

Práce budou probíhat do 10. prosince 2013.

 

  • V rozmezí od 25. 11. 2013 do 15. 12. 2013 budou v ulici Kaplické, na úrovni objektu č.p. 300, prováděny výměny vodovodní přípojky. Během určené doby trvání bude, po dobu dvou dnů, ulice plně uzavřena. O konkrétních dnech úplné uzavírky budeme informovat ve spolupráci se spol. VIDOX s.r.o., jež práce realizuje. Překop komunikace bude uveden do původního stavu do 30. 4. 2014. Do té doby bude udržován a průběžně dosypáván tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.

 

  • Uzavřen průjezd ulicí Do Vrchu

 

Z důvodu havárie na vodovodním řadu bude od 20. 11. 2013 do 22. 11. 2013 úplně uzavřen průjezd ulicí Do Vrchu v místě křižovatky s ulicí Pod Vyhlídkou. Práce provádí spol. SVH Pro Ing s.r.o. Práce zde budou probíhat až do 29. 11. 2013.

 

Olga Kneiflová, BBS.
referent public relations, tisková mluvčí
------------------------------------------
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov