MailFórum OIS regionu Český Krumlov

 

05.06.2019 - Důležitá informace / Important Information

Český Krumlov zpoplatnil vjezd zájezdových autobusů

Český Krumlov to charge tour buses entry fee

 

Vážení obchodní partneři,

od 1. 6. 2019 je nutné před příjezdem zájezdových autobusů do Českého Krumlova rezervovat vjezd na výstupní/nástupní místo BUS-STOP prostřednictvím on-line rezervačního systému na www.busparking.cz, a to jak pro zajištění výstupu hostů při příjezdu do Českého Krumlova, tak pro zajištění nástupu hostů při jejich následném odjezdu z Českého Krumlova. 

Rezervace, příp. změna rezervace časových slotů je možná nejpozději 30 minut před plánovaným využitím terminálu, přičemž platba musí být provedena prostřednictvím platební karty a je možná v Kč i v EUR.

Rádi bychom Vám sdělili, že z důvodu zavádění nového systému je pro všechny zájezdové autobusy v průběhu měsíce června nastavena zaváděcí časová tolerance pro využití objednaného časového slotu, a to až do 20 min. před začátkem a 60 min. po uplynutí objednaného časového slotu.

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že pro rychlejší odbavení vašeho autobusu při vjezdu na výstupní/nástupní místo BUS-STOP v Českém Krumlově je nutné předat řidiči autobusu VYTIŠTĚNÉ potvrzení rezervace s QR kódem, případně na jeho mobilní zařízení přeposlat ORIGINÁLNÍ PDF soubor s QR kódem, který jste obdrželi na svůj e-mailový účet po provedení rezervace vjezdu. Vyfotografované potvrzení není čitelné při ověřování rezervace u vjezdu na BUS STOP a je systémem vyhodnocené jako neplatné. Děkujeme za pochopení.

Všechny důležité informace k organizaci zájezdových autobusů pro skupinovou turistiku v Českém Krumlově naleznete na www.busparking.cz.

Souhrnné informace naleznete ZDE.

Informace ke stažení naleznete ZDE.

Máte-li dotazy, podívejte se do sekce nejčastěji kladených otázek FAQ, kterou naleznete ZDE.

Děkujeme za předání informací Vašim spolupracovníkům a partnerům

Ing. Eva Vaněčková
Český Krumlov Tourism
Telefon: 380 704 628-9
Email: destination@ckrumlov.cz

 

Dear sirs,

from 1 June 2019, prior to the arrival to Český Krumlov, tour buses are obliged to reserve an entry slot for the off- and on-boarding BUS-STOP terminal through the online system at www.busparking.cz. This applies both for off-boarding upon arrival as well as for on-boarding of clients upon departure from Český Krumlov.

Time slots reservation, such as the change of the time slots reservation are possible at the latest 30 minutes before planned arrival to the terminal and the payment is to be done by payment card in CZK or EUR.

We would like to inform you that due to the introduction of the new system, the period of tolerance for the use of the time slot has been prolonged up to 20 minutes before and up to 60 minutes after the booked time slot in June 2019.

Also, we would like to let you know that in order to speed up the check-in at the off- and on-boarding BUS-STOP terminal, the PRINTED confirmation of the reservation with the QR code or the ORIGINAL PDF with the QR code you have received after making the Reservation it is necessary to pass the bus driver. When entering the BUS STOP, it is not possible for the system to scan a xeroxed or photographed confirmation and therefore it is considered as invalid. Thank you for your understanding.

All important information with new rules and regulations for tour buses in Cesky Krumlov can be found at www.busparking.cz.

Summary of all information you can find here.

Downloadable information you can find here.

If you have any question, please look at the FAQs page that can be found here.

Thank you for passing the information among your colleagues and partners.

Ing. Eva Vaněčková
Český Krumlov Tourism
Telefon: 380 704 628-9
Email: destination@ckrumlov.cz

 

--------------------------------------------------------
Odběr informačních sdělení můžete odhlásit na: http://www.ckrumlov.cz/mailforum