MailFórum OIS regionu Český Krumlov

 

24.04.2019 - Kategorie zprávy

Navrhněte nové pěší a cyklotrasy v Českém Krumlově

Po nedávném uvedení interaktivní mapy, která zobrazuje úseky plánované cyklostezky, přichází Český Krumlov s další webovou aplikací, tentokrát se jedná o sběr nápadů obyvatel pro další možné pěší a cyklotrasy ve městě.

Český Krumlov usiluje o to, aby se město stalo pro cyklisty a chodce bezpečnějším a sjízdnějším. Radnice v návaznosti na vybudování plánovaných cyklostezek ve městě podniká další kroky, aby obyvatelé mohli lépe a komfortněji využívat pěší a cyklotrasy. Aktuálně je veřejnosti k dispozici nová webová aplikace, kam mohou obyvatelé zasílat své návrhy a tipy pro další případné vedení pěších a cyklotras.

„Pokud obyvatelé ví o nějaké pěší či cyklotrase, která by jim usnadnila pohyb po městě, případně takovou trasu již užívají, ale není třeba zcela schůdná, či sjízdná a bylo by užitečné ji vylepšit, tak budeme rádi za každý jejich námět," uvádí místostarosta Josef Hermann. Náměty se mohou také týkat například přemostění vodních toků pro zkrácení pěších a cyklotras.

Návrhy mohou obyvatelé zasílat prostřednictvím stručného formuláře, který je k dispozici na geoportálu města zde. Návrh se zobrazí v mapě a bude zaznamenán pro analytické potřeby. „Návrh nemusí automaticky znamenat jeho realizaci, ale každým podnětem se budeme pečlivě zabývat. Chceme vyhovět požadavkům obyvatel, ale zároveň je třeba pracovat koncepčně v souladu s územním plánováním," dodává místostarosta.

Mapová aplikace vznikla v návaznosti na Strategický a Akční plán města, kdy vzešel ze strany občanů zájem o navržení a doplnění nových cyklotras, přemostění vodních toků a úpravu stávajících tras.

 

Mgr. Petra Nestávalová
tisková mluvčí - public relations

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov


Tel.: +420 380 766 121 | GSM: +420 608 762 403 | Fax: +420 380 766 403

Odběr informačních sdělení můžete odhlásit na: http://www.ckrumlov.cz/mailforum