MailFórum OIS regionu Český Krumlov

 

01.06.2012 - Pozvánka

Ekonomické dopady hudebních festivalů

Jménem starosty města si Vás dovolujeme pozvat na setkání k představení Analýzy ekonomického dopadu Asociace hudebních festivalů České republiky 2011,

které se uskuteční ve středu 6. června 2012 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro.

Program:

1. Zahájení
Mgr. Dalibor Carda, starosta města

2. Představení Asociace hudebních festivalů České republiky
Jaromír Boháč, prezident Asociace hudebních festivalů ČR

3. Prezentace analýzy
MgA. Ing. Tereza Raabová, Ph.D, ředitelka Economic impacT v. o. s. Praha

4. Představení 21. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov
Jaromír Boháč, prezident Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov
Jakub Teplý, manažer marketingu

5. Diskuze

S pozdravem

Destinační management