MailFórum OIS regionu Český Krumlov

 

29.03.2018 - Kategorie zprávy

Město Český Krumlov vydává doporučení k novému tržnímu řádu

Od prvního dubna vejde v Českém Krumlově v účinnost nový tržní řád, dle kterého vlastníci nemovitostí v centru města mají povinnost upravit vzhled průčelí domů tak, aby odpovídala kulturně historické hodnotě památkově chráněných objektů. Pro provozovatele obchodů, restaurací a dalších služeb vydalo nyní město Český Krumlov doporučení, jakým způsobem se mají při prezentaci zboží a služeb řídit.

Smyslem úpravy tržního řádu je snaha ochránit a zachovat jedinečný historický ráz centra města, který se v množství nabízeného zboží místy vytrácí. V novém řádu jsou promítnuty změny ve způsobu nabízení a prodeje zboží i služeb mimo provozovnu, tj. na zdech domů, okenicích, konstrukcích, stojkách před obchody apod. V městské památkové rezervaci a dalších vnitřních částech města bude jejich podoba v jednotlivých případech regulována souhlasem rady města. Tato jednorázová povinnost požádat o souhlas se způsobem prezentace se týká všech subjektů v centru města, které nabízejí zboží a služby mimo provozovnu.

Více informací naleznete zde

Konkrétní podobu všech doporučení, doplněné vyobrazením dobré a špatné praxe, naleznete v tomto dokumentu.

 

Mgr. Petra Nestávalová
tisková mluvčí - public relations


ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov


Tel.: +420 380 766 121 | GSM: +420 608 762 403 | Fax: +420 380 766 403