MailFórum OIS regionu Český Krumlov

 

03.06.2013 - Upozornění

Aktuální stav ve městě

Řeka Vltava se vylila z koryta pouze na některých místech. Historické centrum nebylo více zasaženo. Větší škody napáchala říčka Polečnice, která se vylila ze svého koryta a vyplavila sportovní areál. Zasaženo bylo fotbalové hřiště FK Slavoj a přilehlá sportoviště, včetně plaveckého bazénu.

Provoz v historickém centru města i ostatních částech není přerušen. Většina provozoven funguje bez omezení. Všechny příjezdové cesty do Českého Krumlova jsou průjezdné.

 

Parking:

Parkoviště P1 (Jelení zahrada) – plně funkční (250 parkovacích míst)

Parkoviště P1r (reserva Jelení zahrady) – funkční (90 parkovacích míst. Na ploše parkoviště se vyskytují drobné naplaveniny, avšak v rozsahu nezabraňujícímu používání. Na odstranění se pracuje.)

Parkoviště P2 (Pod Poštou) – dočasně mimo provoz

Parkoviště P3 (Městský park) – funkční  (130 parkovacích míst)

Parkoviště a výstupní a nástupní bod zájezdových autobusů na Chvalšinské silnici (BUS-STOP) – plně funkční

Parkoviště autobusů Chvalšinská (BUS-Parking) – plně funkční

Turistické atraktivity včetně výstavních míst Zemské výstavy "Dávné stopy, nové cesty" jsou otevřeny veřejnosti. Město pokračuje v přípravách plánovaných kulturních akcí. O nadcházejícím víkendu 8.  - 9. června, ožije město fotografií během Open - air foto festivalu a 21. - 23. června vypukne již 27. ročník Slavností pětilisté růže.

On-line webová kamera

Aktuální a praktické informace - na stránce Vodní toky aktuálně nebo na facebooku Město Český Krumlov

 

Destinační management Český Krumlov