MailFórum OIS regionu Český Krumlov

 

15.06.2016 - Upozornění

AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ SITUACE

 

Vážení partneři,

dovolte nám informovat Vás o aktuální dopravní situaci a opět požádat o součinnost při šíření informací Vašim partnerům, dodavatelům a klientům.

Město Český Krumlov vede intenzivní jednání s investorem a zhotovitelem rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu s cílem provést taková opatření, která podstatně zlepší dopravní situaci a eliminují co nejvíce vznik kolapsu o nadcházejícím víkendu, kdy Český Krumlov přivítá návštěvníky Slavností pětilisté růže. Snaha byla i o provizorní dočasné zprovoznění křižovatky ve větším rozsahu než je stávající omezení, což bohužel není možné, po dobu slavností budou tedy alespoň probíhat méně obtěžující práce.

V době Slavností pětilisté růže očekáváme hustý provoz, a to již v pátek v poledních hodinách, prosíme proto, abyste informovali své klienty a dodavatele o aktuálních dopravních omezeních. Prosíme rovněž, aby zásobování Vašich provozoven proběhlo nejlépe již ve čtvrtek. Vaše klienty – návštěvníky Slavností informujte, aby ze směru od Českých Budějovic využili k odstavení vozidel nejbližší možné parkoviště.

Aktuální etapa stavebních prací potrvá minimálně ještě týden. Kompletní rekonstrukce by měla být dokončena v polovině července.

Město Český Krumlov vnímá nepříjemnosti, které řidiči aktuálně zažívají v kolonách, nicméně tato opatření povedou ke zlepšení dopravní situace ve městě, která je dlouhodobě velmi složitá a neutěšená. Do té doby prosíme řidiče o trpělivost a pochopení.

Podrobné informace a aktuální stav je možno sledovat na www.ckrumlov.cz/doprava_aktualne

S přátelským pozdravem

Ing. Jitka Boháčová 
vedoucí
Český Krumlov Tourism 
office: náměstí Svornosti 2, CZ - 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 628
tourism@ckrumlov.info