MailFórum OIS regionu Český Krumlov

 

25.01.2016 - Nabídka

Inzerce v trhací mapě centra města

Dovolte, abychom Vám touto cestou opět nabídli možnost prezentovat svou provozovnu na jednom z nejžádanějších materiálů města a to na mapě historického centra města.

Trhací mapa vnitřního města slouží především ke snadné orientaci návštěvníků a také účastníků skupinových zájezdů. Zároveň návštěvníky inspiruje k čerpání dalších služeb v rámci svého volného programu (gastronomické služby, obchody, atrakce apod.). Distribuce probíhá prostřednictvím Infocentra Český Krumlov.

Přední strana mapy obsahuje mapu centra s vyznačenými atraktivitami a kontakt na Infocentrum Český Krumlov. Zadní strana je věnována inzerci (barevně).

Předpokládaný náklad: 70 tis. ks

Uzávěrka objednávek: 5. 2. 2016 nebo do vyprodání inzertní plochy

Uzávěrka podkladů: 19. 2. 2016

Předpokládaný termín vydání: březen 2016

 

Více informací a objednávky

 

S pozdravem

Ing. Eliška Jaukerová
Marketing Manager         
Český Krumlov Tourism 
office: náměstí Svornosti 2, CZ - 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 629
e-mail: marketing@ckrumlov.info
www.ckrumlov.infowww.ckfond.cz