MailFórum OIS regionu Český Krumlov

Informujeme občany a majitelé provozoven a nemovitostí, že v obodbí od 14. 9. do 31. 10. 2014 bude etapově uzavřena ulice T. G. Masaryka na sídlišti Špičák. Bude zde probíhat rekonstrukce STL plynovodu. Přístup k objektům občanské vybavenosti zůstane zachován po celou dobu stavby, avšak ulice bude v rekonstruované části neprůjezdná. Mapu dotčené oblasti je možné shlédnout zde.

Další případné informace poskytne Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Olga Kneiflová, BBS.
referent public relations

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ STAROSTY
Městský úřad Český Krumlov
Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 766 121 | GSM: +420 608 762 403 | Fax: +420 380 766 101