MailFórum OIS regionu Český Krumlov

 

29.12.2015 - Atraktivity

Český Krumlov Card

Od 1. března 2016 se součástí nabídky Český Krumlov CARD stává expozice Středověký Klášter v rámci areálu Klášterů Český Krumlov. S kartou tak bude možné navštívit 5 jedinečných kulturních památek a institucí.

 

Rozšíření nabídky karty s sebou přináší i úpravu ceny karty pro rok 2016:

300,- Kč v kategorii Plná,
600,- Kč v kategorii Rodinná a
150,- Kč v kategorii Snížená.

Karta má platnost celý kalendářní rok.

Vice na www.ckrumlov.cz/card

 

Zejména z důvodu přípravy nových expozic mají některé z institucí naplánovány provozní přestávky:

Kláštery Český Krumlov, expozice Středověký klášter je přístupná s Český Krumlov CARD od 1. 3. 2016

Egon Schiele Art Centrum – provozní přestávka od 1. 2. do 21. 4. 2016

Regionální muzeum v Českém Krumlově  - provozní přestávka od 10. 1. do 29. 2. 2016

V rámci Český Krumlov CARD je možné za nepřístupné expozice využít nabídku náhradních služeb zdarma:

Infocentrum Český Krumlov nabízí zápůjčku Audioguide na 2 hodiny a Museum Fotoateliér Seidel poskytuje pořízení elektronické fotografie v secesním ateliéru s využitím kostýmních doplňků.

 

Přejeme příjemný rok 2016 a mnoho inspirativních zážitků při návštěvě památek, muzeí  a galerií

 

Daniel Kintzl

Product Manager 

Český Krumlov Tourism 

office:    náměstí Svornosti 2, CZ - 381 01 Český Krumlov 

tel.:      +420 380 704 633

e-mail: incoming@ckrumlov.info

www.ckrumlov.info, www.ckfond.cz