MailFórum OIS regionu Český Krumlov

 

09.09.2015 - Prezentace

Analýza přínosů a strategie rozvoje cestovního ruchu

Vážené dámy, vážení pánové – milí partneři,

dovolte, abychom Vás pozvali na veřejnou prezentaci závěrů 1. etapy projektu Analýza přínosů a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově, která se uskuteční ve středu 23. září od 19.00 hodin v konferenčním sále Hotelu Bellevue Český Krumlov, Latrán 77. Prezentace je primárně určena pro subjekty pracující v cestovním ruchu, podnikatele a odbornou veřejnost z oblasti cestovního ruchu v Českém Krumlově.

  • Jaký byl dosavadní vývoj cestovního ruchu v Českém Krumlově?
  • Jak se cestovní ruch podílí na zaměstnanosti města?
  • Jaký je ekonomický efekt cestovního ruchu?
  • Jaké jsou pozitivní i negativní dopady na život města?
  • Jaké přínosy či náklady plynou z rozvoje cestovního ruchu pro různé zájmové skupiny (místní obyvatelé, návštěvníci, podnikatelské subjekty, veřejná správa)?

…výše uvedené otázky řeší analytická části projektu, jehož zadavateli byly město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond a Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově. Zpracovatelem byla Vysoká škola hotelová v Praze 8. První etapa projektu byla ukončena na začátku července, kdy byla předána finální analýza.     

Přijďte se seznámit s výsledky analytické části projektu a diskutovat na téma cestovní ruch v Českém  Krumlově – nejen jeho dosavadní vývoj, ale i budoucí rozvoj, který bude řešit navazující druhá etapa projektu „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově“.

Závěry analytické části projektu představí zástupci Vysoké školy hotelové v Praze 8.   

1. etapa projektu - analytická část (finální dílo) ke stažení

Výtah z finálního díla (závěry) ke stažení

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do pondělí 21. 9. 2015 na e-mail: tourism@ckrumlov.info, tel.: 739 247 985.

Na setkání a diskusi s Vámi se těší

Josef Hermann - město Český Krumlov, místostarosta

Miroslav Reitinger - Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., jednatel

Josef Maleček - Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, předseda

Pavel Attl – Vysoká škola hotelová v Praze 8, vedoucí katedry cestovního ruchu

 

Ing. Jitka Boháčová 

vedoucí / Director        

Český Krumlov Tourism

office: náměstí Svornosti 2, CZ - 381 01 Český Krumlov 

tel.: +420 380 704 628

mob.: +420 739 247 985 

e-mail: tourism@ckrumlov.info

www.ckrumlov.info, www.ckfond.cz