Památky

Rozšířené hledání >

Český Krumlov na seznamu UNESCO

Český Krumlov na seznamu UNESCO

náměstí Svornosti, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 704 622

Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam potvrzuje zápis města na listinu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992.

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Zámek 59, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 704 711 | +420 380 704 721 | ceskykrumlov@npu.cz

Druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice patří k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě. Zámecká věž s celým areálem tvoří jednu z dominant města. Původně gotický hrad ze 13. stol. byl rozšířen ve 14. stol. a v 16. stol. renesančně přestavěn. V 17. a 18. stol. byly provedeny barokní a rokokové úpravy. Kromě zámeckých interiérů, k jejichž zhlédnutí máte na výběr ze dvou prohlídkových tras, se Vám nabízí široké spektrum historických lahůdek v podobě zámecké věže, která je symbolem bohaté historie a výtvarné krásy Českého Krumlova, zámecké barokní zahrady ze 17. století nebo barokního divadla, které na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Jedná se o jedno z nejzachovalejších barokních divadel na světě. Na prvním zámeckém nádvoří se nachází zámecké lapidárium, v němž jsou vystaveny originály barokních soch ze zámeckého areálu. Od doby panování posledních Rožmberků jsou na zámku chováni medvědi. Nad příkopem, kde přebývají, se rády zastavují nejen děti.

Kostel sv. Víta ve městě Český Krumlov

Kostel sv. Víta ve městě Český Krumlov

Horní 156, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 711 336 | farniuradck@seznam.cz

Architektonický skvost, jehož osmiboká novogotická věž se stala druhou dominantou Českého Krumlova. Kostel se příležitostně stává místem konání koncertů vážné hudby.

Kláštery Český Krumlov

Kláštery Český Krumlov

Klášterní dvůr 97, Český Krumlov, 381 01 | 380722001 | +420 725 554 705 | informace@divadlock.cz

Unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku, láká širokou veřejnost, zvláště pak rodiny, mládež a děti na klášterní život, kulturu, historii a umění daného období a vytváří zajímavý prostor pro poznání a zážitky.

Kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov

Kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov

Latrán 6, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 711 175 | info@marionettemuseum.com

Na tomto místě stávala původně kaple nebo kostelík sv. Jošta, založený před rokem 1334 Petrem I. z Rožmberka, jenž byl součástí rožmberského panského špitálu (Latrán č. p. 13). Na tuto budovu upomínají dochované gotické konstrukce a detaily.

Synagoga Český Krumlov

Synagoga Český Krumlov

Za Soudem 282, Český Krumlov, 381 01 | +420 737 378 336 | synagogue@ckrumlov.cz

Místní synagoga je jedna z mála staveb tohoto typu, která přečkala období světových válek i totalitního režimu bez větší úhony. Je vnímána jako fenomén sloužící k porozumění historie prostředí. V nově zrekonstruovaném objektu židovského svatostánku se budou konat výstavy mapující historii a pohnuté osudy českokrumlovské židovské obce a další kulturní a společenské akce.

Kaple sv. Martina ve městě Český Krumlov

Kaple sv. Martina ve městě Český Krumlov

Latrán 37, Český Krumlov, 381 01 | +420 220 398 108

Jednolodní stavba s obdélnou lodí, trojbokým presbytářem a osovou východní sakristií. Tříosé západní průčelí s okoseným nárožím vrcholí tabulovým štítem s volutami, ve zkosených nárožích niky.

Kaple na Křížové hoře ve městě Český Krumlov

Kaple na Křížové hoře ve městě Český Krumlov

Křížová hora, Český Krumlov, 381 01 | +420 723 832 409 | +420 734 856 908

Osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže postavená roku 1710 je zaklenutá osmidílnou klenbou a pokrytá stanovou střechou korunovanou lucernou s makovicí a patriarším (dvojitým) křížem.

Ptačí hrádek - Český Krumlov

Ptačí hrádek - Český Krumlov

Lesní 167, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 711 567 | kordac.ls202@lesycr.cz

Nedostavěný památník na oslavu vítězství spojeneckých armád Ruska, Rakouska a Pruska nad Napoleonem Bonaparte v bitvě u Lipska roku 1813.

Kašna na náměstí v Českém Krumlově

Kašna na náměstí v Českém Krumlově

Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 766 306 | podatelna@mu.ckrumlov.cz

Roku 1843 byl zjištěn zchátralý stav kašny, a proto bylo rozhodnuto, že bude zrušena a místo ní se zbuduje nová, u morového sloupu v horní části náměstí.

Kašny a napajedla ve městě Český Krumlov

Kašny a napajedla ve městě Český Krumlov

Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 766 306 | podatelna@mu.ckrumlov.cz

Potřeba čisté vody vedla již od 15. století obyvatele Českého Krumlova k tomu, aby postupně budovali systém vodovodů, který by zásoboval město.

Židovský hřbitov v Českém Krumlově

Židovský hřbitov v Českém Krumlově

Hřbitovní, Český Krumlov, 381 01

Hřbitov sousedí s komunálním hřbitovem. Založen r. 1891, pohřby do r. 1938, poslední urna zde uložena r. 1967. Bezslohová obřadní síň.Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje