Region

Rozšířené hledání >

Kaple a křížová cesta Studenec

Kaple a křížová cesta Studenec

Obecní úřad, Rožmberk nad Vltavou, 382 18 | +420 380 749 820 | ourozmberk@ck.ipex.cz

Lokalita Studenec u Rožmberka nad Vltavou je pojmenována podle pramene se "zázračnou vodou". Z roku 1679 je doložena listina, která uvádí, že v nově postavené kapli bylo povoleno sloužiti mše svaté a kaple dostala jméno svaté Anny.

Kaple sv. Voršily ve Křemži

Kaple sv. Voršily ve Křemži

Obecní úřad, Křemže, 382 03 | +420 380 741 126 | oukremze@mbox.terms.cz

Základní kámen ke kapli byl položen 19. června 1550. Její zakladatel Jan Častolar ji dal zasvětit sv. Voršile, patronce své dcery.

Klášter Vyšší Brod

Klášter Vyšší Brod

Klášter 137, Vyšší Brod, 382 73 | +420 380 746 674 | +420 724 184 145 | tours@vyssibrod.cz

Cisterciácký klášter byl založen roku 1259. Prohlídka zahrnuje návštěvu gotického kostela s jedinečnými znaky baroka, obrazovou galerii, galerii o cisterciáckém životě a barokní klášterní knihovnu obsahující 70.000 vzácných svazků.

Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna

Zlatá Koruna 1, Zlatá Koruna, 382 02 | +420 380 743 126 | zlatakoruna@budejovice.npu.cz

Bývalý cisterciácký klášter, který byl roku 1995 prohlášen národní kulturní památkou. V objektu je instalována stálá výstava "Písemnictví v jižních Čechách".

Kostel sv. Mikuláše - Boletice

Kostel sv. Mikuláše - Boletice

Boletice u Českého Krumlova, 382 29 | +420 380 709 411 | +420 605 135 579 | kostelkajov@seznam.cz

Kostel sv. Mikuláše - původně románský z 2. poloviny 12. století (obdélná loď, hranolová věž). Presbytář, sakristie a zastřešení věže na krakorcích pozdně gotické z konce 15. století, strop z roku 1892.

Kostel svaté Máří Magdalény ve Chvalšinách

Kostel svaté Máří Magdalény ve Chvalšinách

Chvalšiny, Chvalšiny, 382 08 | +420 380 739 149 | podatelna@chvalsiny.cz

Kostel svaté Máří Magdalény v pozdně gotickém slohu , postavený v letech 1487 - 1507 na místě staršího kostela. Významné dílo rožmberské pozdní gotiky.

Křížová cesta ve Frymburku

Křížová cesta ve Frymburku

Náměstí 78, Frymburk, 382 79 | +420 380 735 114 | info@frymburk.info

První a rozhodující podnět ke stavbě křížové cesty ve frymburské farnosti dal lipenský statkář Adalbert Donauer, který na počátku devadesátých let 19. století věnoval šest set zlatých "na žulovou křížovou cestu". Kaple byla slavnostně vysvěcena 13. října 1898.

Poutní kostel Panny Marie - Kájov

Poutní kostel Panny Marie - Kájov

Kájov, 382 21 | +420 380 709 411 | +420 605 135 579 | kostelkajov@seznam.cz

Poutní kostel Panny Marie - původní stavba kostela je z 2. poloviny 13. století. Kostel byl zničen za husitských válek roku 1422 a v roce 1469, kdy vojska zničila i školu. Nynější kostel byl postaven v pozdně gotickém slohu v letech 1471 až 1488. V roce 1670 dal lékař Ondřej Volkshofer z Krumlova postavit oltář.

Socha sv. Jana Nepomuckého - Benešov nad Černou

Socha sv. Jana Nepomuckého - Benešov nad Černou

Obecní úřad Benešov nad Černou, Benešov nad Černou, 382 82 | +420 380 322 151 | starosta@benesovnc.cz

Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1726. Je umístěna na tříbokém sloupu s reliéfy sv. Dominika, Leonarda a Václava a sochami sv. Šebestiána, Floriána a Rocha.

Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Rožmitál na Šumavě

Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Rožmitál na Šumavě

Obecní úřad, Rožmitál na Šumavě, 382 92 | +420 380 327 134 | ourozmital@ka.gin.cz

Barokní sousoší s hlavami andělů, obrazy Krista a sousoším sv. Floriána, sv. Šebestiána a sv. Jana Nepomuckého. Nachází se na návsi. Bylo postaveno ve 2. polovině 18. století po morové epidemii.Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje