Region

Rozšířené hledání >

Dívčí Kámen

Dívčí Kámen

Dívčí Kámen, Obec Holubov, p. Křemže, 382 03 | +420 775 213 959 | hrad@divcikamen.cz

Dívčí kámen patří k malé hrstce hradů v českých zemích, jejichž zakládací listina se dochovala. V současné době patří Dívčí kámen svou délkou asi 210 m a šířkou 45 m k největším hradním zříceninám v Čechách.

Hrad a klášter Kuklov

Hrad a klášter Kuklov

Obecní úřad, Brloh, 382 06 | +420 380 745 126 | oubrloh@iol.cz

Původně zde byl královský hrad ze 14. století, který pobořil roku 1395 Jindřich z Rožmberka. Roku 1495 sem Petr IV. z Rožmberka povolal mnichy řádu sv. Františka z Pauly, aby zde založili paulánský klášter. Klášter s jednolodním kostelem sv. Ondřeje nebyl nikdy dokončen a kolem roku 1530 zcela opuštěn.

Hrad Velešín

Hrad Velešín

nám. J. V. Kamarýta 76, Velešín, 382 32 | +420 380 331 541 | +420 380 331 541 | mesto@velesin.cz

Do dnešní doby se z původní stavby dochovaly pouze zbytky opevnění a fragmenty půlválcové bašty a mohutné válcové věže, situované na úzkém skalnatém ostrohu nad řekou Malší.

Hrádek Louzek

Hrádek Louzek

Náměstí 70, Kaplice, 382 41 | +420 380 303 100 | podatelna@mestokaplice.cz

Hrad Louzek je zasazen jako říční slza do širokého ostrohu dravě tekoucí řeky Malše.

Hrádek Pořešín

Hrádek Pořešín

Náměstí 70, Kaplice, 382 41 | +420 380 303 100 | podatelna@mestokaplice.cz

Hrádek Pořešín je zajímavou raritou v jihočeské hradní architektuře 14. století.

Státní hrad Rožmberk nad Vltavou

Státní hrad Rožmberk nad Vltavou

Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou, 382 18 | +420 380 749 838 | rozmberk@npu.cz

Hrad nad řekou Vltavou je označován za kolébku Rožmberků. Jeho návštěva se promění v opravdový zážitek. Prohlídky hradních komnat, noční prohlídky se scénickými představeními Bílé paní, návštěva katovny či prohlídky určené pro děti zaujmou snad všechny návštěvníky. Hrad Rožmberk byl postaven na obchodní stezce vedoucí z Čech vyšebrodským průsmykem do bohatého horního Podunají již ve 13. století. Svou konečnou podobu hrad získal až ve století 19., kdy byl v držení šlechtického rodu Buquoyů.

Státní zámek Hluboká

Státní zámek Hluboká

Bezručova 142, Hluboká nad Vltavou, 373 41 | +420 387 843 911 | vlazny.vaclav@npu.cz

Zámek Hluboká nad Vltavou je jedním z nejznámějších a nejzdobnějších českých zámků. Je považován za nejkrásnější obytné panské sídlo v Čechách.

Tvrz Benešov nad Černou

Tvrz Benešov nad Černou

Benešov nad Černou 126, Benešov nad Černou, 382 82 | +420 380 322 137 | starosta@benesovnc.cz

Benešov nad Černou založil ve druhé polovině 13. století Beneš z Michalovic jako osadu pod tvrzí.

Tvrz Chlum

Tvrz Chlum

Chlum 1, Křemže, 382 03 | +420 380 741 085 | tvrz.chlum@centrum.cz

Chlumská tvrz, založená ve 13. století, zaznamenala v průběhu své existence mnoho přestaveb, které nakonec vedly v 17. století k přeměně tvrze v hospodářský dvůr.

Tvrz Chlumeček

Tvrz Chlumeček

Obecní úřad, Křemže, 382 03 | +420 380 741 126 | oukremze@mbox.terms.cz

V současnosti již neexistující tvrz se nacházela v místě dnešní jednopatrové obytné budovy z 18. století a přilehlého hospodářského dvora. Jediným pozůstatkem tvrze jsou sklepy pod obytnou budovou.

Tvrz Kladenské Rovné

Tvrz Kladenské Rovné

Obecní úřad, Kájov, 382 21 | +420 380 731 237 | ou-kajov@ou-kajov.cz

Na místě bývalé tvrze stojí v současné době budova, která se po několika stavebních úpravách podobá selské usedlosti.

Tvrz Pasovary

Tvrz Pasovary

Obecní úřad, Světlík, 382 16 | +420 380 737 162 | ousvetlik@seznam.cz

Z původní vsi a středověké tvrze se dochovala pouze dvoupatrová hranolovitá věž uprostřed rozpadajícího se dvora.

Tvrz Slavkov

Tvrz Slavkov

Obecní úřad, Bohdalovice, 382 11 | +420 380 750 933 | oubohdalovice@iol.cz

Slavkovská tvrz je jednou z mála staveb, kde se zachoval původní vztah jednotlivých složek venkovského šlechtického sídla.

Tvrz Štěkře

Tvrz Štěkře

Dolní Třebonín 6, Dolní Třebonín, 382 01 | +420 380 743 827 | dolni.trebonin@tiscali.cz

Budovy tvrze jsou mimořádně hodnotnou ukázkou renesanční architektury ze 16. a 17. století.

Tvrz Tichá

Tvrz Tichá

Obecní úřad, Dolní Dvořiště, 382 72 | +420 380 324 208 | obecdoldvor@iol.cz

Z tvrze pocházejícího ze 13.století se dochovalo torzo mohutné obytné věže na čtvercovém půdorysu o straně devět metrů.

Vítkův Hrádek

Vítkův Hrádek

Křenov 93, Český Krumlov, 381 01 | +420 737 281 976 | navratil@vitkuvhradek.cz

Hrádek od svého založení Vítkem z Krumlova (1220 - 1272) ve 13. století plnil funkci pevnosti a správního střediska panství, které bylo součástí vznikajícího dominia příslušníků rodu Vítkovců, jež se rozkládalo po obou stranách současné hranice Čech a Rakouska.

Zámeček Omlenička

Zámeček Omlenička

Omlenička 44, Omlenice, 382 41 | +420 380 313 118 | ouomlenice@ka.ipex.cz

Trojkřídlý barokní zámeček se středovým rizalitem a čtyřmi arkýři na krakorcích ve východním průčelí. K jižnímu křídlu zámku je připojen barokní kostel sv. Jana Nepomuckého.

Zámek Červený Dvůr

Zámek Červený Dvůr

Červený Dvůr 1, Chvalšiny, 381 01 | +420 380 309 135 | prijem@cervenydvur.cz

Zámek Červený Dvůr - rokokový zámeček, obklopený anglickým parkem - v současné době se zde nachází psychiatrická léčebna.

Zámek Mitrowicz

Zámek Mitrowicz

Koloděje nad Lužnicí 1, Týn nad Vltavou, 375 01
Telefon: +420 728 353 133
E-mail: bedrich@mitrowicz.cz


Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje