Kaple Bolestné Panny Marie a sv. Kříže na Křížové Hoře, foto: Libor Sváček

Kaple Bolestné Panny Marie a sv. Kříže na Křížové Hoře, foto: Libor Sváček


.