3508b_Lipenská přehrada, kamenitý břeh, foto Libor Sváček, archiv OIS

3508b_Lipenská přehrada, kamenitý břeh, foto Libor Sváček, archiv OIS


.