20090626_0930_Za_pivovarem

20090626_0930_Za_pivovarem


Zdroj: webcam OIS
.