20090626_0930_Rybarska_Babylon

20090626_0930_Rybarska_Babylon


Zdroj: webcam OIS
.